Share

หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ก่อนตะวันฉาย"ฉาน"

คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๑
โดย เด็กชายก้อง twitter @DekchildKong


"..หนังสือเล่มนี้ได้บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอิสรภาพของสหภาพพม่าจากอังกฤษ ความเป็นมาของปัญหา และการดำเนินการกู้ชาติ ผ่านข้อเขียนของ พ.อ.เจ้ายอดศึก.."หากเอ่ยถึงชื่อของ "พม่า" แล้ว
    ปัญหาหนึ่ง ที่เกิดขึ้นมายาวนานในประเทศแห่งนี้ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นความขัดแย้งกันระหว่างรัฐบาลทหารพม่าและชนชาติอื่นๆ ซึ่งก่อตัวมาตั้งแต่ครั้งที่ดินแดนแห่งนี้ได้รับอิสรภาพจากอังกฤษเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2491
    ครั้งนั้นแม้ว่า 4 ชนชาติ อันประกอบด้วยไทใหญ่ ฉิ่น กระฉิ่น และพม่า ได้ตั้งประเทศในนาม "สหภาพพม่า" ร่วมกันและกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับแรกไว้ว่า เมื่อครบ 10 ปี รัฐต่างๆจะแยกตัวไปตั้งประเทศของตนเป็นเอกราชได้ ก็ตาม
    แต่ภายหลังก็เกิดปัญหาตามมา เมื่อพม่าใช้ข้ออ้างในการปราบกลุ่มกะเหรี่ยงและทหารจีนก๊กมินตั๋ง ปักหลักทหารในรัฐฉาน และไม่ทำตามสนธิสัญญาปางโหลง ที่ทำขึ้นก่อนการได้รับอิสรภาพจากอังกฤษ
    ปัญหายืดเยื้อมาอีกหลายสิบปี จนกระทั่ง "ขุนส่า" ผู้นำกองทัพเมิงไต หน่วยทหารที่มีประสิทธิภาพที่สุดของรัฐฉาน ได้มอบตัวและสลายกองกำลัง เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2538
    แต่ "เจ้ายอดศึก" ยังไม่ถอดใจ และได้ร่วมกับเจ้ากานยอดและเจ้าเสือแท่น ตั้งกองกำลังรัฐฉานหรือเอส เอส เอ - ฉาน สเตท อาร์มี (SSA - Shan State Army) ขึ้นเพื่อทำงานกู้ชาติต่อไป
    เรื่องราวของชนชาติไทใหญ่นี้ ได้ถูกนำเสนอเป็นหนังสือในประเทศไทยอีกครั้ง ภายใต้ชื่อ ก่อนตะวันฉาย"ฉาน" โดยสำนักพิมพ์โอเพ่นบุ๊คส์ openbooks พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน 2550 ความหนา 254 หน้า ราคา 195 บาท เขียนโดย พ.อ.เจ้ายอดศึก, นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว และนวลแก้ว บูรพวัฒน์
    หนังสือเล่มนี้ได้บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอิสรภาพของสหภาพพม่าจากอังกฤษ ความเป็นมาของปัญหา และการดำเนินการกู้ชาติ ผ่านข้อเขียนของ พ.อ.เจ้ายอดศึก
    บอกเล่าสภาพชีวิตของชาวไทใหญ่ ภายใต้การกระทำอันโหดร้ายทารุณของทหารพม่า การบอกเล่าถึงชีวิตทหารกู้ชาติ ซึ่งหลายคนเข้ามาทำงานหาประสบการณ์ชีวิตก่อนออกรบที่ประเทศไทย และอีกหลายเรื่องราว โดยเฉพาะการรักษาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของพวกเขาและเธอไว้ ผ่านข้อเขียนของสองสาวสื่อมวลชน ซึ่งเคยมีผลงานร่วมกันก่อนหน้านี้ในหนังสือ "ไทรบพม่า"
    แม้ว่าเรื่องราวในหนังสือนี้จะเป็นจริงทั้งหมดอย่างนั้นหรือไม่ก็ตาม แต่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลอีกด้านหนึ่ง ให้เรารับรู้ความเป็นมาและกำลังจะเป็นไปของ "ไทใหญ่" ชนชาติหนึ่งในความหลากหลายของดินแดนแถบนี้ได้ดี
    อีกเล่มหนึ่ง..


------------------

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More