Share

หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554

คนเก่งสร้างได้

".. หนังสือเล่มนี้ เขายังเขียนถึงเรื่องราวของคนเก่งและคนไม่เก่งอีกหลายเรื่อง ทั้งเรื่องกับดักของคนเก่ง สาเหตุที่คนเก่งทำให้่องค์กรล้่มเหลว ความแตกต่างที่คนไม่เก่งอยากให้คนเก่งรู้ไว้ ทำอย่างไรคนเก่งจึงจะสร้างคนให้เก่งขึ้นมาได้ เทคนิคการสร้างคนเก่ง .."

คนเก่ง ใครๆก็คงอยากเป็นคนเก่ง
   และองค์กรต่างๆก็คงต้องการคนเก่งๆมาร่วมทำงานด้วย
   แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะเป็นคนเก่งได้อย่างทึ่ต้องการกันได้ง่ายๆ หรือแม้แต่องค์กรที่เฟ้นหาคนเก่งมาร่วมงานกันได้ แต่ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จได้ง่ายดายเช่นกัน
   เหมือนอย่างที่ โยชิดะ เทนเซ เขียนไว้ในหนังสือ NAZE "DEKIRU HITO" WA "DEKIRU HITO" O SODATERARENAI NOKA? ไว้ในบทนำว่า มีหลักเรื่องหนึ่งคือ หลัก 2 ต่อ 8 หรือหลัก 2 ต่อ 6 ต่อ 2
   หลักต่อ 2 ต่อ 8 คือ ในสังคมที่คนทำงานร่วมกัน คน 2 คนทำงานเลี้ยงคนอีก 8 คน ส่วนหลัก 2 ต่อ 6 ต่อ 2 คือในการทำงาน จะมีคน 2 คนทำงานเก่ง คน 6 คนทำงานพอใช้่ได้ ส่วนอีก 2 คนจะเป็นคนรั้งท้าย
   โยชิดะ เทนเซ เขียนไว้ว่า "ไม่ว่าจะไปรวบรวมคนเก่งจากสารทิศไหน พอมาอยู่ร่วมกันแล้ว ปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นเสมอ เพราะเหตุใดก็ไม่ทราบ"
   หนังสือเล่มนี้ เขายังเขียนถึงเรื่องราวของคนเก่งและคนไม่เก่งอีกหลายเรื่อง ทั้งเรื่องกับดักของคนเก่ง สาเหตุที่คนเก่งทำให้่องค์กรล้่มเหลว ความแตกต่างที่คนไม่เก่งอยากให้คนเก่งรู้ไว้ ทำอย่างไรคนเก่งจึงจะสร้างคนให้เก่งขึ้นมาได้ เทคนิคการสร้างคนเก่ง
   โดยที่คนเก่งในความหมายของเขาคือ คนที่สามารถใช้ฝีมือของตนเองจัดการและรับมือกับหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายมาให้
   โยชิดะ เทนเซ เขียนหนังสือเล่มนี้โดยนำวัตถุดิบที่ได้จากการสัมภาษณ์และสัมผัสกับผู้บริหารองค์กรกว่าพันคนมาเป็นเวลา 10 ปี ในเรื่องการสร้างคนและองค์กร และการได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับต่างๆ กว่า 200 คนในเรื่องการพัฒนาภาวะผู้นำกับการสร้างทีมงานเป็นเวลาหลายปี
   หนังสือเล่มนี้ แปลเป็นภาษาไทยโดย ชไมพร สุธรรมวงศ์ ใช้ชื่อว่า คนเก่งสร้างได้ พิมพ์ครั้งแรกเดือนสิงหาคม 2551 โดยสำนักพิมพ์ ส.ส.ท. ราคา 200 บาท
   อ่อ..นอกจากการจะเป็นคนเก่งแล้ว ก็ต้องมีคุณธรรมด้วยนะครับ อย่าเก่งอย่างเดียว

   บ้านเมืองจะวุ่นวาย.. 

--------------------------

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๑

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More