Share

หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554

นามนั้นสำคัญไฉน

คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

"..ยังได้แสดงข้อมูลให้เห็นอีกว่า ทำไม เมื่อจอมพล ป. พิบูลสงคราม พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี หลังสงครามโลกแล้ว จึงยังเปลี่ยนชื่อกลับมาใช้สยามดังเดิมไม่ได้.."

"ไทย" และ "สยาม"
    ในความรับรู้ส่วนใหญ่ของคนในประเทศนี้ มักจะบอกว่า ก็หมายถึงชื่อของประเทศเดียวกัน
    เพียงแต่เมื่อก่อนเรียกว่า สยาม แต่มาเปลี่ยนในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2482 เป็นคำว่า ไทย ก็เท่านั้น
    ในความรับรู้เช่นนี้ ก็คล้ายจะมองได้ว่า การเปลี่ยนชื่อก็ไม่ได้ผิดปกติอะไร
    หากแต่ในความรับรู้ของคนอีกจำนวนหนึ่งกลับไม่คิดเช่นนั้น แต่คิดว่า ควรจะเปลี่ยนชื่อประเทศกลับไปเป็น "สยาม" อีกครั้ง
   ดังนั้น ในการยกร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อช่วงปี 2550 "ชาญวิทย์ เกษตรศิริ" นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนชื่อประเทศจากประเทศไทย กลับไปเป็นประเทศสยาม โดยออกแถลงการณ์ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 เพื่อขอให้ลงชื่อเรียกร้องร่วมกัน
    ใช่ว่าจะเป็นครั้งแรก ที่ อ.ชาญวิทย์จะมีความเห็นเกี่ยวกับชื่อประเทศ
 ครั้งหนึ่งเขาเคยเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ และกลายมาเป็นหนังสือชื่อ "จากสยามเป็นไทย : นามนั้นสำคัญไฉน?" พิมพ์ครั้งแรกเดือนพฤศจิกายน 2548 โดยสำนักพิมพ์มติชน
    เนื้อหาบอกเล่าที่มาที่ไปของการเปลี่ยนชื่อประเทศ ซึ่งทำให้เห็นเบื้องลึกของแนวความคิดนี้ ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ การเมือง และสังคมในขณะนั้นและก่อนหน้า
    นอกจากนี้ยังได้แสดงข้อมูลให้เห็นอีกว่า ทำไม เมื่อจอมพล ป. พิบูลสงคราม พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี หลังสงครามโลกแล้ว จึงยังเปลี่ยนชื่อกลับมาใช้สยามดังเดิมไม่ได้
    ทั้งๆที่มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 7 กันยายน 2488 ให้ใช้นามประเทศในภาษาอังกฤษว่า Siam ก่อนจะมาใช้ Thailand อีกครั้ง เมื่อจอมพล ป. พิบูลสงคราม กลับมาจากการรัฐประหารเมื่อปี 2490
    และทำไมในการร่างรัฐธรรมนูญหลายครั้ง หรือการเรียกร้องในหลายที ให้นำชื่อ สยาม กลับมาเป็นนามของประเทศ จึงไม่สำเร็จ หรือบางครั้งก็ไม่ได้รับความสนใจ
    คล้ายกับว่าในความรับรู้ของคนส่วนใหญ่ได้ฝังแน่นไปแล้ว จนความเห็นคนส่วนน้อยไม่มีผลให้ต้องทบทวน
    เสมือนว่า นามไหนก็ไม่สำคัญฉะนั้นแล้ว..

-------------------

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More