Share

หน้าเว็บ

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เพศ


".. เนื้อหาภายในนั้น กล่าวถึงเรื่องเพศ ตามที่ชื่อหนังสือบอกไว้ โดยเริ่มจากบทนำที่กล่าวถึงเรื่องเพศในกรอบต่างๆ .."

"เพศ : จากธรรมชาติ สู่จริยธรรม จนถึงสุนทรียะ" เขียนโดย อ.ธเนศ วงศ์ยานนาวา อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิมพ์ครั้งแรก เมื่อเดือนกรกฎาคม 2551 โดยสำนักพิมพ์มติชน ความหนา 268 หน้า ราคา 190 บาท
    เนื้อหาภายในนั้น กล่าวถึงเรื่องเพศ ตามที่ชื่อหนังสือบอกไว้ โดยเริ่มจากบทนำที่กล่าวถึงเรื่องเพศในกรอบต่างๆ เช่น ในเรื่องการรักร่วมเพศในกรอบของศาสนา เรื่องของการร่วมเพศเป็นธรรมชาติล้วนๆหรือไม่ มีการพูดถึงผู้ไม่ประกอบกามกิจ ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้วิเศษ จนมีบางคนนำไปหาเสียงในการเลือกตั้งว่า เป็นผู้บริสุทธิ์
    จากนั้นเป็นภาค 1 เพศ : จากธรรมชาติ สู่จริยธรรม จนถึงสุนทรียะ ที่กล่าวถึงเรื่องเพศว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่อง ธรรมชาติ เพราะไม่ใช่เป็นเรื่องของการสืบพันธุ์เพียงอย่างเดียว แต่เกี่ยวข้องกับความเพลิดเพลินและความสนุกสนานอีกด้วย จนเรื่องเพศกลายเป็นเรื่องของวัฒนธรรม ที่มีความพยายามในแต่ละพื้นที่ที่จะทำให้มีความเป็นสากล ซึ่งจะส่งผลอย่างไรนั้น ก็จะมีให้อ่านกันในภาคนี้
    ภาค 2 คู่มือเรื่องเซ็กส์ : อำนาจของผู้ชายและผู้หญิง กล่าวถึงความสัมพันธ์กันของผู้ชายและผู้หญิง ซึ่งในปัจจุบัน เริ่มมีการเรียกร้องสิทธิสตรีมากขึ้น จนถึงขั้นที่ว่า มีบางคนบางกลุ่มปฏิเสธผู้ชายโดยสิ้นเชิง แต่หาความสุขทางเพศได้จากเพศเดียวกัน
    และภาค 3 (การร่วม) เพศนอกสถาบันการแต่งงาน ในฐานะ "ระเบิด" จากประวัติศาสตร์ "การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง" ถึง "เพศศึกษา" ...เมื่ออุดมการณ์ประสานกับวิทยาการทางการแพทย์
เรื่องเพศ อาจจะเป็นเรื่องแสลงหู ไม่สบายใจของใครหลายคน รวมทั้งเป็นข้อกล่าวหาทางการเมืองที่ดีเรื่องหนึ่ง (แม้จะไม่เกิดขึ้นจริงก็ตาม) แต่เรื่องเพศก็เป็นเรื่องของธรรมชาติ ที่มีอยู่ในตัวเรา เป็นเรื่องที่น่าศึกษา ทำความเข้าใจ ซึ่งหากจะหาหนังสืออ่าน "เพศ : จากธรรมชาติ สู่จริยธรรม จนถึงสุนทรียะ" เล่มนี้
    ก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีทีเดียว..

-----------------------

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More