Share

หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2554

เศรษฐวิบัติ".. เนื้อหาส่วนใหญ่ของฉบับปรับปรุงนี้ อุทิศให้แก่วิกฤตการณ์ในเอเซียเมื่อทศวรรษ 1990 ซึ่งเหมือนบทซักซ้อมสำหรับวิกฤตโลกที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ และเขาก็ได้เพิ่มเนื้อหาใหม่เพื่ออธิบายว่า สหรัฐฯพบว่าตัวเองเหมือนกับญี่ปุ่นในช่วงทศวรรษ 1990 ได้อย่างไร .."


หลังวิกฤตเศรษฐกิจ "ต้มยำกุ้ง" ในประเทศไทย แล้วลุกลามไปยังประเทศต่างๆ ได้ไม่นาน
   ในปี ค.ศ.1999 หรือเมื่อปี 2542 พอล ครุกแมน (Paul Krugman) นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ได้เขียนหนังสือเขียนหนังสือชื่อ The Return of Depression Economic ซึ่งสำนักพิมพ์มติชนได้นำมาตีพิมพ์เป็นภาษาไทยเมื่อเดือนมีนาคม 2548 ใช้ชื่อว่า "เศรษฐวิบัติ" มีศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์ เป็นผู้แปล


   จนกระทั่งเมื่อปี 2551 เมื่อเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ ที่สหรัฐอเมริกา พอล ครุกแมน ได้นำหนังสือเล่มนี้มาปรับปรุงเนื้อหาใหม่ และพิมพ์ในชื่อ The Return of Depression Economic and The Crisis of 2008
   และสำนักพิมพ์มติชนก็ได้นำหนังสือเล่มใหม่นี้ มาพิมพ์เป็นภาษาไทย ในชื่อ "เศรษฐวิบัติ ฉบับปรับปรุง" มีศิริพงษ์เป็นผู้แปล พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน 2552 ราคา 190 บาท
   พอล ครุกแมน เขียนไว้ในบทนำว่า เนื้อหาส่วนใหญ่ของฉบับปรับปรุงนี้ อุทิศให้แก่วิกฤตการณ์ในเอเซียเมื่อทศวรรษ 1990 ซึ่งเหมือนบทซักซ้อมสำหรับวิกฤตโลกที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ และเขาก็ได้เพิ่มเนื้อหาใหม่เพื่ออธิบายว่า สหรัฐฯพบว่าตัวเองเหมือนกับญี่ปุ่นในช่วงทศวรรษ 1990 ได้อย่างไร
   "ไอซ์แลนด์เหมือนกับประเทศไทยได้อย่างไร และประเทศที่เป็นต้นกำเนิดวิกฤตในทศวรรษ 1990 พบว่า ตัวเองกลับมาอยู่ที่ขอบเหวอันน่าสะพรึงกลัวอีกครั้งได้อย่างไร"
   และแม้หนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือเชิงวิเคราะห์ หนังสือเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่อ่านยากของหลายคน แต่โดยที่สำนวนการเขียน (รวมถึงสำนวนการแปล) ที่อ่านง่าย หลีกเลี่ยงการนำเสนออย่างง่ายๆ

   ทำให้หนังสือเล่มนี้ไม่ยากเกินไปที่จะอ่านและทำความเข้าใจ..

---------------------

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๒


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More