Share

หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2554

ทิปส์".. ตั้งชื่อว่า TIPS เพราะต้องการ “ให้” เนื้อหาในหนังสือแก่ผู้อ่าน ทิปส์ของเขา มีความหมายได้ทั้ง “คำชี้แนะที่เป็นพิเศษ” และ “รางวัลสำหรับการบริการ” .."


TIPS” หนังสือซึ่งรวบรวมงานเขียนของ อ.วรากรณ์ สามโกเศศ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทั้งจากหนังสือพิมพ์มติชนรายวันและมติชนรายสัปดาห์
   พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2552 โดยสำนักพิมพ์โอเพ่น บุ๊คส์ www.onopen.com หนา 216 หน้า ราคา 180 บาท มีวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และ อ.ปกป้อง จันวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คัดเลือกข้อเขียนและดำเนินงานด้านบรรณาธิการ

   หนังสือเล่มนี้ อ.วรากรณ์บอกกล่าวไว้ในคำนำภายในเล่มว่า ตั้งชื่อว่า TIPS เพราะต้องการ “ให้” เนื้อหาในหนังสือแก่ผู้อ่าน ทิปส์ของเขา มีความหมายได้ทั้ง “คำชี้แนะที่เป็นพิเศษ” และ “รางวัลสำหรับการบริการ”
   “เหนือสิ่งอื่นใด ผู้เขียนตั้งใจให้ผู้อ่านใช้เนื้อหาของ TIPS เป็นข้อมูลในการพูดคุย แลกเปลี่ยนกับเพื่อน อย่างสนุกสนานและมีสาระ”
   เนื้อหาประกอบด้วยทิปส์ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งสิ้น 35 เรื่อง เช่น “ชนะศึกเวหาด้วยเศรษฐศาสตร์” ที่กล่าวถึงการใช้ความจำกัดให้เป็นประโยชน์ ซึ่งส่งผลให้ได้รับชัยชนะ โดยยกตัวอย่างในศึกเวหาระหว่างสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่น ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งสหรัฐฯใช้ความจำกัดของตนเองให้เป็นประโยชน์ จนได้รับชัยชนะในศึกครั้งนั้น
   “UNSPEAK ที่ SPEAK” เรื่องราวของชื่อสิ่งต่างๆ ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อโน้มน้าวให้เข้าใจหรือเชื่อในบางอย่าง โดยที่ไม่ได้บอกกันตรงๆ แต่ก็สื่อความหมายโดยนัยอยู่ในชื่อ เช่น ร้านอาหาร ที่ต้องมีคำว่า “เยาวราช” หรือ “ฮ่องเต้” หรืออาจจะเป็นการตั้งชื่อว่า “คณะปฏิรูป” ไม่ใช่ “คณะปฏิวัติ”
   ในการคัดเลือกเรื่องมารวมเล่มครั้งนี้ อ.วรากรณ์ระบุไว้ว่า พยายามคัดสรรเรื่องแปลกที่ไม่ค่อยมีใครเขียนถึง และในการเขียนบทความเหล่านี้ ก็ได้แฝงข้อคิดของความเป็นมนุษย์ที่ดีเอาไว้ รวมทั้ง ได้แอบเสนอแนะเรื่องดีๆอีกหลายๆเรื่องไว้ด้วย
   ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เป็นทั้งความรู้และความบันเทิงโดยไม่ต้องแบกบันไดมาอ่านกัน..

--------------------------

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๒


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More