Share

หน้าเว็บ

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

60 ปีโพ้นทะเล60 ปีโพ้นทะเล” หนังสือซึ่งเขียนโปรยที่หน้าปกไว้ว่าเป็นบันทึกความทรงจำความเปลี่ยนผันอันเชี่ยวกรากแห่งดินแดนอุษาคเนย์ในศตวรรษที่ 20 ผ่านม่านตาของ “อู๋จี้เยียะ” เหยี่ยวข่าวชาวจีนโพ้นทะเลนามอุโฆษ นักหนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย ช่วงปี 2483-2528
   เหตุใดประสบการณ์ของผู้สื่อข่าวในดินแดนย่านนี้จึงเป็นเรื่องน่าสนใจ ควรค่าแก่การอ่าน “วาสนา วงศ์สุรวัฒน์” อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขียนไว้ใน “คำนำผู้เชี่ยวชาญจีนศึกษา” ในหนังสือเล่มนี้ไว้ว่า
   เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีประชากรเชื้อสายจีนอยู่มากที่สุดภูมิภาคหนึ่งของโลก มีเอกสารของทั้งรัฐบาลจีนและญี่ปุ่นระบุว่าในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 เพียงไม่กี่ปี สยามมีชาวจีนโพ้นทะเลอาศัยอยู่มากที่สุดในโลก ณ เวลานั้น เมื่อเทียบกับข้อมูลสำมะโนประชากรในสมัยรัชกาลที่ 6 จะมีประชากรเชื้อสายจีนอยู่หนึ่งในสามของประชากรทั้งประเทศ
   “ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ชาวจีนโพ้นทะเลเข้ามามีบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ ตั้งแต่ยุคต้นศตวรรษที่ 20 ตราบจนปัจจุบัน
   “60 ปีโพ้นทะเล” มี “อู๋จี้เยียะ” เป็นผู้เขียนเอง พิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนกันยายน 2553 โดยสำนักพิมพ์โพสต์บุ๊ก มี “ปนัดดา เลิศล้ำอำไพ” บุตรสาวของ “อู๋จี้เยียะ” เป็นบรรณาธิการแปล ความหนา 494 หน้า ราคา 385 บาท
   ปนัดดาเขียนไว้ในคำนำบรรณาธิการแปล เป็นเหมือนรหัสของหนังสือเล่มนี้ไว้ว่า “60 ปีโพ้นทะเลเป็นการบอกเล่าภาพในมุมกว้างถึงเรื่องราวที่ท่านได้ประสบพบเห็นและเรียนรู้ ในฐานะนักหนังสือพิมพ์ที่ทำงานมายาวนานถึงกว่า 50 ปีในดินแดนอุษาคเนย์ ข้อเขียนชุดนี้ถือได้ว่าเป็นเอกสารชั้นต้นของเหตุการณ์กว่าครึ่งศตวรรษแห่งศตวรรษที่ 20 ของดินแดนแถบนี้ ในรอยต่อทางประวัติศาสตร์อันสำคัญ จากยุคเมืองขึ้นสู่ยุคเอกราช โดยผ่านสายตาของปัญญาชนชาวจีนผู้เฝ้าสังเกตการณ์ความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้อย่างใกล้ชิด”
   ส่วนผู้ประพันธ์ “อู๋จี้เยียะ” เขียนถึง “60 ปีโพ้นทะเล” ไว้ในคำนำของเขาถึงจุดมุ่งหมายข้อหนึ่งอันเป็นขั้นต่ำสุดของการเขียนบันทึกชุดนี้คือ หวังว่าผู้อ่านจะนำเอาเนื้อหาจากข้อเขียนชุดนี้เป็นหัวข้อสนทนาหลังอาหารได้อย่างออกรส
   เห็นอย่างนี้แล้ว คงต้องหา “60 ปีโพ้นทะเล” มาอ่านและลองสนทนากันถึงเรื่องราวต่างๆในหนังสือนี้ร่วมกับประสบการณ์ของเราท่านกัน..

------------------------


คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More