Share

หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

มีอะไรใหม่ๆ ไหม ?


คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๐
โดย เด็กชายก้อง twitter @DekchildKong


"..ในการตอบคำถาม อ.ไชยันต์เปรียบตัวเองเหมือน เซลส์แมน ขายความรู้ คล้ายดังพวกโซฟิสต์ ในการเดินเรื่อง.."


หากพูดถึงคำว่า "โพสต์ โมเดิร์น" หลายคนอาจจะพยายามนึกว่าหมายถึงอะไร
    อาจจะคิดไปได้ว่า อาจจะเป็นหนังสือพิมพ์เล่มใหม่ก็เป็นได้
    หลายคนอาจจะทราบความหมายกันแล้ว
    และหากใครต้องการจะเรียนรู้ "โพสต์ โมเดิร์น" ในอีกมุมมองหนึ่ง ก็น่าจะลองหยิบหนังสือ "Post Modern ชะตากรรมโพสต์โมเดิร์นในอุ้งมือนักปรัชญาการเมืองโบราณ" เล่มนี้มาอ่านกัน
    เล่มนี้เขียนโดย "ไชยันต์ ไชยพร" หัวหน้าภาควิชาปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิมพ์ครั้งแรก กุมภาพันธ์ 2550 โดยสำนักพิมพ์ openbook ความหนา 370 หน้า ราคา 250 บาท

    เนื้อหาเป็นการบอกเล่าจาก อ.ไชยันต์ด้วยสำนวนออกไปในทางภาษาพูด เสริมด้วยมุขสนุก จึงทำให้หนังสือเล่มนี้อ่านง่าย
    เริ่มต้นด้วยความพยายามในการตอบคำถามของนิสิตปริญญาโท ที่พยายามล้อมเขาด้วยคำถามที่ว่า "มีอะไรใหม่ๆ ไหม ?"
    ในการตอบคำถาม อ.ไชยันต์เปรียบตัวเองเหมือน "เซลส์แมน" ขายความรู้ คล้ายดังพวก "โซฟิสต์" ในการเดินเรื่อง
    และยึดถือหลักที่ว่า "จำเป็นที่จะต้องเข้าใจเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาเสียก่อน" หนังสือเล่มนี้จึงทำให้เราได้เห็นว่า อ.ไชยันต์สอน "ของใหม่" ที่นิสิตพยายามถามหา ผ่านรอยต่อระหว่าง "ของเก่า" กับ "ของใหม่"
    รอยต่อที่ว่าคือ ความคิดของ "นิตเช่" ผู้ซึ่งได้รับการขนามนามว่าเป็นผู้บุกเบิกทางให้แก่เรื่องราวของ "โพสต์ โมเดิร์น" ซึ่ง อ.ไชยันต์ใช้คำอธิบายอีกว่า "นิตเช่กลายเป็นตัวกลางระหว่าง ความรู้โบราณเมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้ว กับ ของแปลกใหม่ล่าสุดสุดๆ อย่างโพสต์ โมเดิร์น"
 "ดังนั้น ในแง่หนึ่ง การที่จะเข้าใจหรือเสพ ของใหม่แสนใหม่อย่างโพสต์โมเดิร์น ก็คงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกลับไปหากรีกโบราณโดยผ่านตามรอยของนิตเช่"
    พร้อมกันนี้ อ.ไชยันต์ยังบัญญัติศัพท์ขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นข้อแนะนำในการอ่านหนังสือเล่มนี้ว่า "ขอให้ท่านตัดสินเอง เพราะจะได้เป็นการสนุกนึกไปในตัว มิใช่อ่านแบบคนใช้"
    "ถ้าไม่อ่านแบบคนใช้ จะให้อ่านแบบไหน ? ก็อ่านแบบเห็นผมเป็นเซลส์แมน ไงล่ะครับ คืออ่านแบบระมัดระวัง เชื่อครึ่ง ไม่เชื่อครึ่ง หรืออ่านแบบผมเป็นคนแปลกหน้า"...


------------------------

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More