Share

หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แด่สื่ออิสระ

คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๐
โดย เด็กชายก้อง twitter @DekchildKong


"..ฉันตัดสินใจเปลี่ยนแปลงโครงการนี้ชนิดกลับตาลปัตรหลังจากเกิดรัฐประหารในวันที่ 19 กันยายน หลังจากหารือกับเวียนนา มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน และ OPEN เราก็ตัดสินใจว่าจะทำหนังสือว่าด้วยประชาธิปไตย.."หากพูดถึง Documenta แล้ว
    จะหมายถึงชื่องานแสดงนิทรรศการศิลปะนานาชาติที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ 5 ปี ในเมืองแคสเซล สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
    และ Bangkok Documenta Magazine เป็นหนังสือในโครงการที่อุทิศให้แก่สื่ออิสระ ภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างงานนิทรรศการ Documenta ที่กล่าวถึง และสื่อมวลชนไทยในชื่อภาษาไทยที่ว่า จากรัฐประหารสยามสู่งานศิลปะยุโรป
    หนังสือเล่มนี้ รับจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ openbooks พิมพ์ครั้งแรกในปี 2550 ความหนา 329 หน้า ราคา 180 บาท

    คณะผู้จัดทำ โดย Keiko Sei บรรณาธิการคนหนึ่งในโครงการและผู้ประสานงานสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บอกถึงความตั้งใจในการทำงานครั้งนี้ว่า..
    ไอเดียที่จะทำหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยบทความจากนิตยสารไทยต่างๆ ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Documenta 12 ถูกเสนอเป็นครั้งแรกในงานสัมมนาที่เชียงใหม่
   "เมื่อสถานการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนแปลงไป เหล่าบรรณาธิการทั้งหลายก็ยุ่งมากจนไม่มีเวลามาสานไอเดียนี้ต่อ ฉันเองก็ได้เปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับโครงการนี้
    "ฉันตัดสินใจเปลี่ยนแปลงโครงการนี้ชนิดกลับตาลปัตรหลังจากเกิดรัฐประหารในวันที่ 19 กันยายน หลังจากหารือกับเวียนนา มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน และ OPEN เราก็ตัดสินใจว่าจะทำหนังสือว่าด้วยประชาธิปไตย"
    เนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้จึงประกอบไปด้วยบทความจากนิตยสารและสื่อออนไลน์
    อาทิ เรื่อง บทบาทของศิลปะและสื่อในการพัฒนาทักษะในการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อความเป็นธรรมทางสังคม (ในมิติการเมือง เศรษฐกิจ ศิลปะ และวัฒนธรรม) โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์ จากมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน www.midnightuniv.org
    อธิบายรัฐประหาร 19 กันยายน และวิวัฒนาการประชาธิปไตย ผ่านสายตาฝรั่งคนหนึ่ง โดย ไมเคิล ไรท จากมติชน
    หรือบทสัมภาษณ์จากทั้งเว็บไซต์ ประชาไท และ onopen.com
    สารคดีเกี่ยวกับรัฐประหาร 19 กันยายน จากนิตยสารสารคดี
    และบทความ สมานฉันท์ ใน 11 หนังสั้นใต้ร่มเงาสมานฉันท์ โดย พัชรี อังกูรทัศนียรัตน์ จากฟ้าเดียวกัน
    ด้วยวัตถุประสงค์และเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ก็พูดได้ว่า เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่น่าสะสมไว้...


----------------------


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More