Share

หน้าเว็บ

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

นโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพที่ดี : ชุมชนเข้มแข็ง


คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
โดย เด็กชายก้อง twitter @DekchildKong


"..เนื้อหาภายในได้อธิบายถึงความหมายของคำว่า "ชุมชน" ที่ไม่ได้อ้างอิงแต่พื้นที่อย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ยังมีวิธีอื่นอีก คือ คน และสิ่งร้อยรัด.."


ความคิดเรื่องการพัฒนา "ชุมชน" นั้น เริ่มต้นได้ไม่นานนัก แทบไม่ถึง 3 ทศวรรษ
   สังคมไทยก็เพิ่งเริ่มให้ความสำคัญถึงขั้นบรรจุในรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรก ในปี 2540 และก็ยังมีคนวิจารณ์ว่า ยังมีความเข้าใจผิดอยู่บ้างในเรื่องของชุมชน เพราะยังคงยึดคำว่าชุมชนกับพื้นที่อยู่ หรือไม่ก็มีความคิดกันว่า ชุมชนคือชนบท
   หนังสือเล่มนี้ได้พูดถึงความเข้าใจผิดเช่นนี้อยู่เหมือนกัน และได้พยายามอธิบายให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องมากขึ้น

   "นโยบายสาธารณะ เพื่อคุณภาพที่ดี : ชุมชนเข้มแข็ง" เขียนโดย "ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล" จัดพิมพ์และเผยแพร่โดยมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ(มสช.) โดยความสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ(สสส.) ภายใต้แผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ความหนา 144 หน้า พิมพ์ครั้งแรก เมื่อเดือนธันวาคม 2549 ราคา 100 บาท
    เนื้อหาภายในได้อธิบายถึงความหมายของคำว่า "ชุมชน" ที่ไม่ได้อ้างอิงแต่พื้นที่อย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ยังมีวิธีอื่นอีก คือ คน และสิ่งร้อยรัด
   และมีวิธีการเดินเรื่อง เพื่ออธิบายถึงชุมชนในลักษณะต่างๆ ด้วยการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องในลักษณะถาม-ตอบ และนำเสนอข้อมูลประกอบ
   ทั้งสัมภาษณ์ "ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ" อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "ปัทมาวดี ซูซูกิ" อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) ในเรื่องเศรษฐกิจชุมชน ประกอบด้วยกรณีศึกษาโครงการกลุ่มแม่บ้านมิตรภาพ
    "ประภาส ปิ่นตบแต่ง" อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ในบท "ชุมชนบนความขัดแย้ง" "ขวัญสรวง อติโพธิ" ในเรื่องชุมชนเมือง พร้อมกรณีศึกษาประชาคมบางลำพู
    สัมภาษณ์ "ครูสฤษฎิ์ จิตนอก" กรรมการฝ่ายวิชาการในคณะกรรมการบริหารศูนย์ป่าชุมชนเขาพระพุทธบาทน้อย ในกรณีศึกษาชุมชนชนบท และบอกเล่าเรื่องชุมชนไซเบอร์ผ่าน "ปกป้อง จันวิทย์" บรรณาธิการเว็บไซต์โอเพ่น ออนไลน์ และ "ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข" บรรณาธิการเว็บไซต์สำนักข่าวประชาไท
   ด้วยขนาดเล็กกระทัดรัดและอ่านง่ายของหนังสือเล่มนี้ จึงทำให้หลังจากที่ได้อ่านแล้ว
    ความหมายของ "ชุมชน" ก็กระจ่างชัดขึ้น และเห็นภาพของวิธีการสร้างความเป็นชุมชนเข้มแข็งมากขึ้น..


....................

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More