Share

หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

สนามข่าวสีแดง


คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๐
โดย เด็กชายก้อง twitter @DekchildKong

"..บอกเล่าการทำงานในพื้นที่ของบรรดาเหยี่ยวข่าวภายใต้เงื่อนไข "ความแตกต่าง" ที่พวกเขาเรียกว่าเป็นความงดงามของดอกไม้หลากสี.."

 แม้ชื่อจะบ่งบอกว่าเป็นหนังสือเกี่ยวข้องกับงานข่าวสำหรับ "สนามข่าวสีแดง เรียนรู้โต๊ะข่าวภาคใต้"
    แต่เนื้อหาภายในมีอะไรมากไปกว่าการบอกเล่าการทำงานข่าว
    "สนามข่าวสีแดง" เป็นหนึ่งในหนังสือในงานประชุมประจำปีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม
 มี "ภาสกร จำลองราช" เป็นบรรณาธิการ พร้อมด้วยนักข่าวศูนย์อิศรา 21 คนร่วมในกองบรรณาธิการ พิมพ์ครั้งที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 โดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ความหนา 296 หน้า ราคา 150 บาท

    เนื้อหาภายในบอกเล่าถึงการเกิดขึ้นของศูนย์ข่าวอิศรา ในการเป็นโต๊ะข่าวรายงานสถานการณ์ ข่าวสาร และข้อมูลเกี่ยวกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีนักข่าวทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาคร่วมกันทำงาน
    เมื่อตั้งศูนย์ข่าวได้แล้ว "สนามข่าวสีแดง" ก็เริ่มบอกเล่าการทำงานในพื้นที่ของบรรดาเหยี่ยวข่าวภายใต้เงื่อนไข "ความแตกต่าง" ที่พวกเขาเรียกว่าเป็น "ความงดงามของดอกไม้หลากสี"
    ทั้งเรื่องเล็กน้อยอย่างการทักทายกับพี่น้องชาวไทยมุสลิม ไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆอย่างข้อห้ามของแต่ละสถานที่ และการทำงานภายใต้เงื่อนไข "การเสี่ยงภัย" ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้บอกเล่าประสบการณ์ของบรรดาเหยี่ยวข่าวในการเรียนรู้ที่จะเลี่ยงภัย ซึ่งบางเรื่อง คนนอกพื้นที่อาจคิดไม่ถึงว่าจะต้องเรียนรู้กัน เช่น การเลือกที่นั่งในร้านอาหาร จนไปถึงเรื่องน่าระทึกใจยิ่งอย่างการเข้าไปในพื้นที่ "สีแดงแจ๋"
    จากนั้นเป็น 7 กรณีข่าว ที่ "สนามข่าวสีแดง" เล่าถึงประสบการณ์ในการทำข่าว 7 กรณีพร้อมบทสรุปที่เรียนรู้จากกรณีข่าวนั้นๆ
    ตบท้ายด้วยการทำงานของช่างภาพและคนข่าวโทรทัศน์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมุมมองของนักวิชาการต่อศูนย์ข่าวอิศราด้วยฐานคิดเรื่องนักข่าวสันติภาพ
    อ่านจากบทแรกจนสุดท้าย ทำให้เห็นว่า หนังสือเล่มนี้น่าจะเหมาะแก่ผู้สนใจในเรื่องราวของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกเล่มหนึ่ง ไม่ว่าคนๆนั้นจะเป็นนักข่าวหรือไม่ก็ตาม..

........................

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More