Share

หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ภาคต่อสองนครา


"..เนื้อหาของหนังสือบอกเล่าถึงเรื่องราวของประชานิยม ทั้งความหมาย เหตุผลที่ทักษิณเป็นประชานิยม กำเนิดและปริบทของประชานิยม ผลของประชานิยม และวิธีการที่จะนำเอาประชานิยมออกไป.."จากทฤษฎีรัฐศาสตร์สุดคลาสสิคอย่าง "สองนคร ประชาธิปไตย"

   วันนี้ "เอนก เหล่าธรรมทัศน์" นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ที่เคยผ่านประสบการณ์ด้านการเมือง ในฐานะ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ และหัวหน้าพรรคมหาชน ได้เขียนหนังสือทางวิชาการขึ้นมาอีกเล่ม

    ภายใต้ชื่อ "ทักษิณา-ประชานิยม" พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2549 โดยสำนักพิมพ์มติชน ราคา 160 บาท ความหนา 232 หน้า อ.เอนกพูดถึงหนังสือของเขาทำนองถ่อมตัวว่า ขายไม่ค่อยดี แต่ขณะนี้ ได้พิมพ์เป็นครั้งที่ 2 แล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม

    เนื้อหาของหนังสือบอกเล่าถึงเรื่องราวของประชานิยม ทั้งความหมาย เหตุผลที่ทักษิณเป็นประชานิยม กำเนิดและปริบทของประชานิยม ผลของประชานิยม และวิธีการที่จะนำเอาประชานิยมออกไป

    อ.เอนกบอกเล่าไว้ในหนังสือนี้ว่า เมื่อต้นฉบับหนังสือเล่มนี้ไปถึงสำนักพิมพ์มติชน โจทย์ใหญ่ของเมืองไทยในขณะนั้นคือ เราจะจัดการกับทักษิณา-ประชานิยมอย่างไร และไม่ว่านายกรัฐมนตรีคนต่อไปจะชื่อ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หรือไม่ ก็เชื่ออยู่ว่าประชานิยมจักดำรงคงคู่เมืองไทยต่อไปแน่นอน

    เขายังบอกอีกว่า..

    "หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เข้าใจกันได้ว่า จุดแข็งและจุดอ่อนของ พ.ต.ท.ทักษิณอยู่ที่ไหน หากจะขจัดประชานิยมต้องทำอย่างไร หากจะจัดการให้ประชานิยมคงอยู่ต่อไป ต้องปรับหรือดัดอย่างไร ไม่มีพิษภัยต่อสังคมจนเกินไป"

    "และที่สำคัญกว่านั้นคือ ให้พัฒนาไปในทางที่ทำให้สังคมเข้มแข็งและพึ่งตนเองมากขึ้นได้อย่างไร"

    หลายคนบอกว่า หนังสือเล่มนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นภาคต่อหรือภาคสองของทฤษฎีสองนคราประชาธิปไตย

    ไชยันต์ ไชยพร อาจารย์รัฐศาสตร์ ให้เหตุผลไว้ว่า ทักษิณา-ประชานิยมทำให้สองนคราประชาธิปไตยเด่นชัดขึ้น ขณะเดียวกันความเข้มแข็งของทักษิณา-ประชานิยมก็กลับท้าทายทฤษฎีสองนคราด้วย

   ภาคต่อของสองนครานี้ อาจก้าวขึ้นมาเป็นเรื่องใหม่ที่ควรศึกษา ยากที่จะจบลงไปง่ายๆ เพราะกลิ่นอายแห่งความหอมหวานของประชานิยมยังติดตรึงใจคนไทยมานานหลายปี คล้ายสิ่งเสพติด

    และทักษิณา-ประชานิยมนี้อาจจะเกิดการพัฒนาไปเป็นภาคสามของสองนคราประชาธิปไตยต่อไป แต่จะเป็นอย่างไร จะไปในทางที่ยังเสพติดประชานิยมอยู่ หรือเป็นไปในทางที่ดีขึ้นคือการพึ่งตัวเองได้ของประชาชน

    จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีใครตอบได้..

.................................


คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ โดย เด็กชายก้อง twitter @dekchildkong

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More