Share

หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

หลังไมค์ บีบีซี

"..หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นที่เรื่องประวัติขององค์กรเนื่องจากมีผู้เขียนถึงเรื่องความเป็นมาของบีบีซีไว้แล้ว แต่เน้นไปที่การทำงานโดยเฉพาะด้านการข่าวและสารคดีประกอบเสียง.."

นับเป็นเวลา 60 กว่าปี ที่สถานีวิทยุ "บีบีซี" ออกอากาศในภาคภาษาไทย

    ตั้งแต่การออกอากาศครั้งแรกในค่ำของวันที่ 27 เมษายน 2484 ก่อนจะปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยมีการออกอากาศครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2549

    หลังการปิดตัว ศิษย์เก่าบีบีซีภาคภาษาไทย 4 คน รวมตัวกันทำหนังสือบอกเล่าประสบการณ์การทำข่าวในองค์กรแห่งนี้

    ทั้ง "นวลน้อย ธรรมเสถียร" ที่มีส่วนร่วมทำข่าวกับบีบีซีมา 15 ปี

    "สุธาริน คูณผล" ร่วมงานกับบีบีซีแบบเต็มเวลา ทั้งงานข่าวและสารคดี 4 ปี

    "อรนุช อนุศักดิ์เสถียร" ผู้ผลิตรายการอาวุโส เริ่มงานกับบีบีซีตั้งแต่ปี 2537

    และ "อิสสริยา พรายทองแย้ม" ร่วมงานกับบีบีซี ตามโครงการฝึกพนักงานร่วมกับ อสมท.

    หนังสือเล่มนี้ พิมพ์ออกมาภายใต้ชื่อ "หลังไมค์ บีบีซี" โดยสำนักพิมพ์ "พิมพ์บูรพา" ในเครือข่ายเดียวกันกับ "ทีวีบูรพา" ที่สร้างชื่อจากรายการ "คนค้นฅน" และ "กบนอกกะลา" พิมพ์ครั้งแรก กุมภาพันธ์ 2550 ความหนา 340 หน้า ราคา 320 บาท

    เนื้อหาในเล่ม เริ่มต้นด้วยการบอกเล่าประวัติของบีบีซี ทั้งในส่วนของบีบีซีภาคบริการโลก และในส่วนของบีบีซีภาคภาษาไทย

    แต่ก็เป็นเพียงการบอกเล่าไว้เล็กน้อย ดังเช่นคำอารัมภบทของ "นวลน้อย ธรรมเสถียร" ที่ว่า..

    "หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นที่เรื่องประวัติขององค์กรเนื่องจากมีผู้เขียนถึงเรื่องความเป็นมาของบีบีซีไว้แล้ว แต่เน้นไปที่การทำงานโดยเฉพาะด้านการข่าวและสารคดีประกอบเสียง เพราะงานทั้งสองส่วนนี้อาจจะถือว่าเป็นหัวใจของการทำรายการบีบีซีไทยก็คงไม่ผิด และจะพูดไม่ผิด สำหรับผู้เขียนทั้งสี่คนงานสองด้านนี้ของบีบีซี คือแรงดึงดูดใจอย่างสำคัญในการทำงานทำให้เกิดความรู้สึกอยากนำมาถ่ายทอดต่อ"

    จากนั้น "หลังไมค์ บีบีซี" ก็ได้ถ่ายทอดถึงการทำงานของบีบีซีภาคภาษาไทย

    เริ่มจากภาพรวมของการทำงานในบทที่หนึ่ง "ปรุงรสรายการ" โดยอรนุชและนวลน้อย
 ตามมาด้วยการบอกกล่าวถึงการทำงาน ทั้ง การทำข่าวแบบบีบีซี การสัมภาษณ์ การทำข่าวในพื้นที่ การออกอากาศ การทำสารคดี

    เสริมด้วยข้อเขียนจาก "รุ่งมณี เมฆโสภณ" อดีตเจ้าหน้าที่วิทยุบีบีซี "อนุพงศ์ ไชยฤทธิ์" ผู้สื่อข่าวบีบีซีประจำประเทศไทยคนแรก "กิตติพงศ์ สุ่นประเสริฐ" ผู้สื่อข่าวบีบีซีประจำกรุงเทพฯ "สมอุษา บัวพันธ์" จากศูนย์ประสานงานที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ "อรรถพล วรรณนุรักษ์" อดีตหัวหน้าแผนกภาษาไทย

    อ่านจนจบเล่มแล้ว คนที่รู้จักบีบีซีและเคยรับฟังบีบีซีภาคภาษาไทย ก็จะได้รู้จักบีบีซีมากขึ้น

    ส่วนผู้ที่ไม่เคยได้รับฟังบีบีซีภาคภาษาไทย

    อ่านแล้ว คงจะเสียดายที่ไม่ได้รู้จัก "บีบีซีภาคภาษาไทย" มาก่อนหน้านี้..

.....................


คอลัมน์รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๐
โดย เด็กชายก้อง twitter @DekchildKong


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More