Share

หน้าเว็บ

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ประชาสังคม Civil Society


คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
โดย เด็กชายก้อง twitter @DekchildKong


"..แม้ภาพรวมจะมองคล้ายเป็นตำราเรียน แต่เมื่อได้อ่านแล้ว จะพบว่าไม่ได้เป็นดังที่เห็น.."


"ประชาสังคม" อาจจะถือได้ว่าเป็นคำที่ใหม่สำหรับสังคมไทย ยังมีอีกหลายคนที่เคยได้ยินคำๆนี้ แต่ยังไม่ทราบความหมายที่แท้จริง

   หนังสือเรื่อง "ประชาสังคม" (Civil Society) เป็นอีกเล่มหนึ่งที่จะช่วยอธิบายภาพรวมของเรื่องนี้ได้ดีทีเดียว
   หนังสือเล่มนี้เขียนโดย "ธีรยุทธ บุญมี" นักวิชาการชื่อดัง อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเล่มที่ 2 ของหนังสือชุดผลึกทางความคิด (Concept Series) ทางการเมืองและปรัชญาทางการเมือง โดยสถาบันพระปกเกล้า จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สายธาร พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน 2547 ราคา 190 บาท

   เนื้อหาเริ่มด้วยความเป็นมาของแนวคิดประชาสังคม ซึ่ง อ.ธีรยุทธระบุในภาคแรกนี้ว่า "ในการเขียนหนังสือ มักไม่เริ่มต้นด้วยการให้คำจำกัดความ เพราะเป็นการตีกรอบขีดวง จึงมักเริ่มต้นด้วยการสร้างภาพคร่าวๆกว้างๆ จากนั้นจะค่อยพูดถึงรายละเอียดในแง่มุมต่างๆ ให้ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ จนท้ายที่สุดเมื่อถึงบทสุดท้ายก็จะเป็นจุดที่ทั้งผู้เขียนและผู้อ่านได้เข้าใจสิ่งที่พูดถึง ซึ่งในกรณีนี้ก็คือ ประชาสังคม ร่วมกันได้อย่างชัดเจนเท่าที่จะทำได้"
   ภาคสองพูดถึงประวัติศาสตร์การก่อตัวของประชาสังคม ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ซึ่งช่วงท้ายของภาคนี้ อ.ธีรยุทธมองว่า เริ่มได้ภาพคร่าวๆของประชาสังคมแล้ว และภาคสามว่าด้วยทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ทั้งทฤษฎียุคต้น ความผันแปรในชะตากรรมของแนวคิดประชาสังคมในช่วงปลายศตวรรษที่ 19-ปลายศตวรรษที่ 20 รวมไปถึงทฤษฎีของ Habermas ที่มีนักวิชาการหลายคนมองว่าเป็นทฤษฎีที่พูดถึงพื้นที่สาธารณะ
   แม้ภาพรวมจะมองคล้ายเป็นตำราเรียน แต่เมื่อได้อ่านแล้ว จะพบว่าไม่ได้เป็นดังที่เห็น อาจจะด้วยความที่ผู้เขียนคือ อ.ธีรยุทธเอง พยายามหลีกเลี่ยงที่จะใช้ภาษาและสำนวนทางวิชาการที่ยุ่งยากซับซ้อนเกินไป เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้อ่านได้ง่ายและรอบด้านที่สุด
   "ประชาสังคม" (Civil Society) เล่มนี้ จึงไม่ได้เหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษาเรื่องประชาสังคมเท่านั้น แต่ผู้ที่สนใจใคร่รู้เรื่อง ก็น่าจะเหมาะอยู่ไม่น้อย..


............................

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More