Share

หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2553

โลกหลากเพศ

คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๐
โดย เด็กชายก้อง twitter @DekchildKong


"..เรื่องเพศเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไม่แพ้การต่อสู้ต่อรองกับทุนนิยมและบริโภคนิยม.."
  


หนึ่งในหัวข้อสนทนาที่สร้างความร้าวฉานได้มากที่สุด
    นอกจากจะมีเรื่องศาสนาและการเมืองแล้ว น่าจะรวมไปถึงเรื่องเพศด้วย แต่แล้ว ก็กลับมีนักเขียนอย่าง "โตมร ศุขปรีชา" หยิบยกเอาเรื่องเพศมาเขียนเป็นหนังสือเล่มโต ภายใต้ชื่อที่อาจสะกิดใจใครบางคน
    เขาใช้ชื่อว่า "Genderismหนังสือเล่มนี้ รวบรวมมาจากคอลัมน์ "Genderism" ที่ตีพิมพ์เป็นตอนๆในนิตยสาร a day weekly พิมพ์ครั้งแรก เมื่อตุลาคม 2548 และพิมพ์ครั้งที่สอง เมื่อเดือนมิถุนายน 2549 โดยสำนักพิมพ์ a book ความหนา 352 หน้า ราคา 170 บาท

    โตมรบอกถึงที่มาของชื่อ Genderism ว่า คำๆนี้ไม่มีในสารบบภาษาอังกฤษ เขาบอกว่าหากจะถามถึงความหมาย คงต้องเทียบเคียงกับคำว่า Feminism
    "Feminism ในความหมายที่กว้างที่สุด หมายถึงการสร้างองค์ความรู้ โดยมีผู้หญิงเป็นศูนย์กลาง"
    เขายังบอกอีกว่า โลกนี้ไม่ได้มีอยู่สองเพศ
    เรื่องเพศเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไม่แพ้การต่อสู้ต่อรองกับทุนนิยมและบริโภคนิยม
    ภายในหนังสือเล่มนี้ บรรจุบทความของโตมรไว้ถึง 54 บทความ ที่หยิบจับเรื่องราวต่างๆ มาวิพากษ์วิจารณ์ หาเหตุผลและอธิบาย จนไปถึงข้อเสนอของเรื่องราวนั้นๆ
    เช่น บทความเรื่อง ความเป็น "แม่" และ "เมีย" ของกระทรวงวัฒนธรรม ที่วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกระทรวงวัฒนธรรม ที่ไม่ต่างอะไรจากองค์กรอีกแห่งหนึ่งเท่านั้น พร้อมอธิบายเหตุผลว่าทำไมเขาจึงคิดเช่นนั้น
    หรือเรื่อง ความใกล้ชิดของผู้ชาย ที่พูดถึงความเป็น "แมน" ของชายไทย
    เรื่อง ข้อสังเกตบางประการถึงซ้อเจ็ด
    เรื่อง อุดมการณ์รักแร้
    นับได้ว่า หนังสือ Genderism เล่มนี้ เป็นหนังสือเล่มแรกทีเดียว ที่ว่าด้วยเรื่อง "โลกหลากเพศ"
และยังเป็นเหมือนที่ "อธิคม คุณาวุฒิ" บก. a day weekly บอกไว้ว่า
    หนังสือเล่มนี้ เป็นงานเขียนที่เปิดฉากทะเลาะอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่กลัวเปลืองตัว..


.....................

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More