Share

หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ปฏิรูปการศึกษา

คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
โดย เด็กชายก้อง twitter @DekchildKong"..สิ่งหนึ่งที่งานวิจัยนี้พบว่าเป็นปัญหาในการปฏิรูปการศึกษา คือ ปัญหาระบบการเมืองแบบมุ่งหาเสียงและระบบราชการ เพื่อประโยชน์ของข้าราชการหรือครูอาจารย์..”

ช่วงปีที่ผ่านมา เกิดโครงการร่วมสร้างประเทศไทยที่น่าอยู่ (ปฏิรูปประเทศไทย เพื่อสุขภาวะคนไทย)
    มี นพ.ประเวศ วะสี เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างประเทศไทยให้มีความสุข และมีประเด็นศึกษาอยู่ด้วยกัน 10 เรื่อง
    หนึ่งในนั้น คือ โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาข้อเสนอทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับการปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อสุขภาวะคนไทย (ปศท.) มี “วรากรณ์ สามโกเศศ” อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน
    ระหว่างการทำงานก็ได้ศึกษาวิจัยการปฏิรูปการศึกษาของประเทศอื่นๆไปด้วย โดยมี “วิทยากร เชียงกูล” คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้ทำวิจัย และจัดทำเป็นหนังสือชื่อว่า “การสังเคราะห์ผลการวิจัยปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ฟินแลนด์ นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน เวียดนาม และไทย” พิมพ์ครั้งแรก เมื่อเดือนกันยายน 2553
    หนังสือเล่มนี้เป็นการเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของ 7 ประเทศกับไทย เพื่อหาแง่คิดและบทเรียนที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย โดยทั้ง 7 ประเทศนั้นเป็นประเทศที่สนใจเรื่องการปฏิรูปการศึกษา
    สิ่งหนึ่งที่งานวิจัยนี้พบว่าเป็นปัญหาในการปฏิรูปการศึกษา คือ “ปัญหาระบบการเมืองแบบมุ่งหาเสียงและระบบราชการ เพื่อประโยชน์ของข้าราชการหรือครูอาจารย์” โดยเฉพาะในประเทศไทย ที่แม้จะมีงบประมาณด้านการศึกษาเป็นสัดส่วนต่องบฯประจำปีและต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติสูง แต่ยังจัดการได้ประสิทธิภาพน้อย นั่นก็เพราะนักการเมือง ข้าราชการชั้นสูง บริหารกันแบบหาเสียงและเอาใจครูอาจารย์ ซึ่งอยู่ในระบบราชการที่มั่นคงมาก ชนิดไม่มีการตรวจสอบประเมินผลจากภาคประชาชนอย่างแท้จริง
    งานวิจัยนี้ยังมีข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทยไว้ทั้งหมด 7 ข้อ อาทิ พัฒนาระบบคัดเลือก ตรวจสอบผู้บริหารและครูอาจารย์ ปฏิรูปหลักสูตร ทุ่มเทพัฒนาการศึกษาปฐมวัย ปฏิรูปโรงเรียนขนาดเล็ก
    ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้น ลองหามาอ่านกันได้..

--------------------------------

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More