Share

หน้าเว็บ

วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สามัญชนในประวัติศาสตร์ไทย


คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๐
โดย เด็กชายก้อง twitter @DekchildKong


"..นอกจากจะทำให้ได้ทราบเรื่องราวของสามัญชนผู้ฟ้องเจ้าแล้ว ยังทำให้ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งก่อนและหลังการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475.."หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475 ได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคิดว่าเป็นไปได้
   เมื่อมีสามัญชนฟ้องร้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าทรงหมิ่นประมาทราษฎร ในวันที่ 15 กันยายน 2476
   ผู้ที่กระทำการครั้งนี้ คือ "ถวัติ ฤทธิเดช" นักหนังสือพิมพ์ นักคิดนักเขียน และผู้นำกรรมกร
   แต่ศาลปฏิเสธไม่รับคำฟ้อง และถูกอัยการโดยคำสั่งการของรัฐบาลคณะราษฎร ที่มีพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรี ฟ้องกลายเป็นจำเลยในข้อหา "หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ"

   เรื่องราวแม้ผ่านมานานแล้ว จนชื่อของ "ถวัติ ฤทธิเดช" หายไปจากความทรงจำของคนไทย เกือบจะหมด แต่ก็ยังมีผู้ที่สนใจติดตามและเสาะหาเรื่องนี้จนกลายมาเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ทรงคุณค่า
 "แรงงานวิจารณ์เจ้า ประวัติศาสตร์ราษฎรผู้หาญกล้าท้าทายระบอบสมบูรณาญาสิทธิ์ไทย" เขียนโดย "ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์" นักวิชาการ ที่หลายคนรู้จักกันดี คือหนังสือเล่มนั้น
   พิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี 2542 และเล่มที่เห็นกันอยู่นี้ พิมพ์ครั้งที่ 2 เมื่อเดือนสิงหาคม 2547 (ปรับปรุงใหม่) ในหัวของ "ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ" โดยสำนักพิมพ์มติชน ความหนา 207 หน้า ราคา 195 บาท
   เรื่องราวในเล่มนี้เกิดจากการทำรายงานของศิโรตม์ในวิชาความคิดทางการเมืองไทย ของ อ.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   แต่ด้วยความสนใจของศิโรตม์ เขาได้ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลต่อจากหอสมุดแห่งชาติ แล้วพิมพ์ครั้งแรกในวารสารธรรมศาสตร์ ในเรื่อง "ประวัติศาสตร์แรงงานไทย กุลีจีน 14 ตุลา วีรบุรุษกรรมกร"
   จากนั้น เขาได้สัมภาษณ์ครอบครัวของถวัติเพิ่มเติม แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขรายงานดังกล่าว จนกลายมาเป็นหนังสือเล่มนี้
   เนื้อหาปูพื้นจากชีวิตและการต่อสู้ของถวัติ ฤทธิเดช และบทบาทของถวัติในประวัติศาสตร์ไทย จนเกิด "คดีพระปกเกล้า" ตามมาด้วยสังเขปความคิดของถวัติในด้านต่างๆ ก่อนจะปิดท้ายด้วยบทสรุปของเรื่องนี้
   นอกจากจะทำให้ได้ทราบเรื่องราวของสามัญชนผู้ฟ้องเจ้าแล้ว ยังทำให้ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งก่อนและหลังการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475
   ได้รับรู้เรื่องราวที่ไม่ได้กล่าวถึง "ชนชั้นปกครอง" เท่านั้นที่อยู่ในประวัติศาสตร์ไทย หากแต่ยังมี "สามัญชน" อีกคนหนึ่งที่อยู่ในประวัติศาสตร์ไทย


----------------------

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More