Share

หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2553

บันทึก..อิศรา


คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๐
โดย เด็กชายก้อง twitter @DekchildKong


"..ทั้ง 34 บทความนี้ คือ ประสบการณ์จริงของคนข่าวท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้.."เป็นเวลา 2 ปีแล้ว นับแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2548 ที่นักข่าว 5 คนแรกของศูนย์ข่าวอิศราเดินทางถึง จ.ปัตตานี เพื่อปฏิบัติหน้าที่
   พร้อมกับการเริ่มดำเนินการของโต๊ะข่าวภาคใต้แห่งนี้
   จากนั้น วันที่ 28 สิงหาคม ปีเดียวกัน ศูนย์ข่าวอิศราเริ่มเผยแพร่ข่าวและเรื่องราวจากภาคใต้ไปสู่พื้นที่ต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นครั้งแรก บนเว็บไซต์ www.tjanews.org
   จนถึงวันนี้ ศูนย์ข่าวอิศราได้ก้าวไปสู่ความเป็นสถาบันข่าวอิศรา นำเสนอข่าวและเรื่องราว ทั้งจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และข่าวประชาธิปไตย

   ราวเดือนพฤศจิกายน 2549 กลุ่มคนข่าวที่เคยร่วมงานกับศูนย์ข่าวอิศรา 5 คน ได้กลับมาเจอะเจอกันอีกครั้ง
   ในการพบเจอครั้งนั้น พวกเขาและเธอ เห็นด้วยที่จะรวบรวมบันทึกประสบการณ์ของนักข่าวศูนย์ข่าวแห่งนี้
   ความคิดในครั้งนั้น ก่อเกิดหนังสือชื่อว่า "ปักหมุด...เทใจ" บันทึกประสบการณ์ชีวิตเหยี่ยวข่าวอิศรา
   พิมพ์ครั้งแรกเมื่อธันวาคม 2549 โดยโครงการก่อตั้งมูลนิธิสื่อสารสาธารณะ ความหนา 296 หน้า ขายในราคาเพียง 185 บาท มี "สมเกียรติ จันทรสีมา" หนึ่งในเหยี่ยวข่าวอิศรา เป็นบรรณาธิการ
   เนื้อหาภายในรวบรวมบทบันทึกประสบการณ์นักข่าวที่ทำหน้าที่รายงานข่าวและเรื่องราวใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 34 บทความ เช่น
   "ประวัติศาสตร์ การก้าวเดินของอนาคต?" โดย ณาตยา แวววีรคุปต์
   "ยอมรับความจริงเสียทีเถอะ" โดย จอม เพชรประดับ
   "สำหรับฉัน อิศราคือนวัตกรรม" โดย รอซิดะห์ ปูซู
   "น้อง...อย่าร้องไห้" โดย ธนก บังผล
   ทั้ง 34 บทความนี้ คือ ประสบการณ์จริงของคนข่าวท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
   ดินแดนที่คนทั่วไปภายนอกมองว่า น่ากลัวจนไม่กล้าเข้าไปในพื้นที่ ดินแดนที่มีแต่ความรุนแรง และเรื่องราวเลวร้าย
   แต่ในบทบันทึกเหล่านี้ เราจะได้พบกับเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้ให้เราได้สัมผัสและรับรู้
   พร้อมกับเรื่องราวและวิธีการเกี่ยวกับการทำข่าวในสถานการณ์ไม่ปกติ
   ชนิดที่หาไม่ได้ในตำรานิเทศศาสตร์ เล่มไหน..


------------------

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More