Share

หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ชาติไทย

คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๐
โดย เด็กชายก้อง twitter @DekchildKong


"..หนังสือเล่มนี้ทำให้เห็นว่า แม้เวลาจะผ่านมานาน แต่การผลิตซ้ำวาทกรรมกระแสหลักเรื่อง "ชาติไทย" ก็ยังดำรงอยู่ และอาจจะมีต่อไปในอนาคต.."


หากจะกล่าวถึงคำว่า "ชาติไทย"
    เราจะพบว่า วาทกรรมกระแสหลัก หรือจินตภาพที่สังคมไทยในอดีตยอมรับโดยทั่วไปนั้น จะเป็นไปในลักษณะที่ว่า ชาติไทยเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มาแต่โบราณ สืบทอดกันมาตั้งแต่กรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา จวบจนมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นลำดับขั้นตอน
    วาทกรรมกระแสหลัก ที่เกือบทั้งหมดถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยกลุ่มชนชั้นสูง ชนชั้นปกครอง และยืนยงมาได้โดยอำนาจรัฐและกลุ่มทางสังคมส่วนหนึ่งนี้ ทำให้สังคมไทยหลงลืมที่จะค้นหาความจริงไปมากกว่านั้น
    แต่กระนั้น ก็ยังมีกลุ่มคนบางส่วนในสังคมไทย ที่ไม่ได้เชื่อตามวาทกรรมกระแสหลักในเรื่อง "ชาติไทย" ไปเสียทั้งหมด พวกเขาได้พยายามค้นคว้า และนำเสนอความรู้ใหม่ที่แตกต่างไป โดยได้เริ่มก่อตัวตั้งแต่ทศวรรษ 2490

    วาทกรรมเกี่ยวกับ "ชาติไทย" เหล่านี้ "โสภา ชานะมูล" ได้นำมาเป็นประเด็นศึกษาในการเสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ในปี 2546 ที่ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    กระทั่งสำนักพิมพ์มติชนได้นำงานวิจัยนี้มาจัดพิมพ์ในรูปแบบของหนังสือชื่อ "ชาติไทย" ในทัศนะปัญญาชนหัวก้าวหน้า พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2550 ความหนา 408 หน้า ราคา 295 บาท
    เนื้อหาเป็นการวิเคราะห์แนวคิดจากผลงานของบรรดาปัญญาชนหัวก้าวหน้าในช่วงปี 2490-2505 ทั้ง กุหลาบ สายประดิษฐ์, มาลัย ชูพินิจ, เสนีย์ เสาวพงศ์, อุดม สีสุวรรณ, อัศนี พลจันทร, สุภา ศิริมานนท์, เปลื้อง วรรณศรี, ทวีป วรดิลก และจิตร ภูมิศักดิ์
    แม้ว่าเดิมจะเป็นงานวิจัย แต่โสภาก็ได้ย่อยและปรับปรุงจนทำให้หนังสือเล่มนี้ อ่านง่าย และอ่านสนุก มีการปูพื้นถึงวาทกรรมกระแสหลักเรื่อง "ชาติไทย" ในช่วงปี 2495-2480 จนถึงการผลิตซ้ำวาทกรรมกระแสหลักในช่วงทศวรรษ 2490 ถึงต้นทศวรรษ 2500, ภูมิหลังและการรวมกลุ่มของปัญญาชนหัวก้าวหน้า
    ก่อนที่จะนำเสนอวาทกรรมเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย, เอกราชของชาติ และศัตรูของชาติ ของปัญญาชนหัวก้าวหน้า ระหว่างปี 2490-2505
    หนังสือเล่มนี้ทำให้เห็นว่า แม้เวลาจะผ่านมานาน แต่การผลิตซ้ำวาทกรรมกระแสหลักเรื่อง "ชาติไทย" ก็ยังดำรงอยู่ และอาจจะมีต่อไปในอนาคต
    ขณะเดียวกัน ความคิดของปัญญาชนหัวก้าวหน้าเหล่านี้ ก็ได้ส่งผลต่อความคิดปัญญาชนในยุคต่อๆมา จวบจนถึงปัจจุบัน มีการต่อยอดความคิดและอธิบายคำว่า "ชาติไทย" ออกไปจากวาทกรรมกระแสหลัก
    ได้อย่างลึกซึ้ง..

----------------

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More