Share

หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2553

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

"..รัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดจากการพระราชทาน เพราะเป็นตัวแทนของประชาชนจะทูลเกล้าฯถวายรัฐธรรมนูญให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยต่างหาก จึงต้องทอดรัฐธรรมนูญนั้นลงบนพานแว่นฟ้า จึงหมายถึงรัฐธรรมนูญที่ส่งจากข้างล่างขึ้นไปข้างบน ไม่ใช่ส่งจากข้างบนลงมาข้างล่าง.."


หลายคนที่เคยเห็น "อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย"

    ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางถนนราชดำเนินกลาง ทั้งที่เห็นด้วยตาหรือที่เห็นผ่านรูปภาพต่างๆ

    คงอดคิดสงสัยถึงความหมาย ที่สิ่งก่อสร้างมหึมานี้ต้องการสื่อให้ผู้คนที่ได้พบเห็นไม่ได้

    ดังนั้น จึงมีงานวิจัยและงานเขียนหลายๆฉบับที่เขียนถึงอนุสาวรีย์แห่งนี้

    เริ่มแรกก็จะเขียนถึงรายละเอียดของสถานที่แห่งนี้ไว้ เช่นว่าเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2482 สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2483 เวลา 24.00 น.

    รัศมีและปีกที่สูง 24 เมตร หมายถึงวันที่ 24 มิถุนายน ปืนใหญ่จำนวน 75 กระบอกรอบอนุสาวรีย์ หมายถึง พ.ศ.2475

    พานรัฐธรรมนูญสูง 3 เมตร หมายถึงเดือนสาม คือเดือนมิถุนายน

    รูปพระขรรค์ 6 เล่ม หมายถึงหลัก 6 ประการของคณะราษฎร คือ "เอกราช ปลอดภัย เศรษฐกิจ เสมอภาค เสรีภาพ การศึกษา"

    จากนั้นหลังเหตุการณ์เดือนตุลา ก็มีงานเขียนเกี่ยวกับอนุสาวรีย์แห่งนี้เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ดังกล่าว

    รวมไปถึงยังมีงานเขียนในลักษณะวิพากษ์วิจารณ์ วิเคราะห์ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เช่น งานเขียนของ "นิธิ เอียวศรีวงศ์" ในปี 2538 ที่ตีความพานแว่นฟ้าว่า

    "รัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดจากการพระราชทาน เพราะเป็นตัวแทนของประชาชนจะทูลเกล้าฯถวายรัฐธรรมนูญให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยต่างหาก จึงต้องทอดรัฐธรรมนูญนั้นลงบนพานแว่นฟ้า จึงหมายถึงรัฐธรรมนูญที่ส่งจากข้างล่างขึ้นไปข้างบน ไม่ใช่ส่งจากข้างบนลงมาข้างล่าง"

    ยังมีอีกหนึ่งงานเขียนในยุคนี้ที่เกี่ยวกับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ที่น่าสนใจคือ "อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกับความหมายที่มองไม่เห็น" โดย "มาลินี คุ้มสุภา" ซึ่งได้รับรางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ในสาขาประวัติศาสตร์และโบราณคดี ประจำปี 2549

    ตีพิมพ์ครั้งแรกเดือนกรกฎาคม 2548 โดยสำนักพิมพ์วิภาษา ราคา 250 บาท ความหนา 360 หน้า ปรับปรุงจากวิทยานิพนธ์ที่เขียนขึ้นในปี 2541

    เนื้อหาบอกเล่าถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไว้อย่างครบถ้วน ทั้งประวัติของอนุสาวรีย์ ประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่เกี่ยวข้องกับอนุสาวรีย์แห่งนี้ รวมถึงนัยยะของความสัมพันธ์ทางการเมืองและนัยยะของพื้นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

    นับเป็นหนังสือสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องการเมืองและอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นอย่างยิ่ง..

--------------------


คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
โดย เด็กชายก้อง twitter @DekchildKong


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More