Share

หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2553

บ้านที่มีความหมาย

คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
โดย เด็กชายก้อง twitter @DekchildKong"..หรือจะเป็นเรื่องที่ต่างคนต่างเข้าใจความหมายกันไปคนละทางคนละด้าน แล้วฝ่ายรัฐก็ตีความหมายและหยิบยื่นให้ประชาชนแบบเข้าใจผิด.."

ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมือง มีหลายพรรคให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัย
    บางพรรคพยายามจะสานต่อโครงการเกี่ยวกับ บ้าน ที่เคยทำไว้ในอดีตไว้
    แต่ บ้าน ที่พรรคการเมือง หรือภาครัฐจะทำให้แก่ประชาชนนั้น เป็นการดำเนินการที่ตรงกับความหมายของ บ้าน ที่ประชาชนมีหรือไม่
    หรือจะเป็นเรื่องที่ต่างคนต่างเข้าใจความหมายกันไปคนละทางคนละด้าน แล้วฝ่ายรัฐก็ตีความหมายและหยิบยื่นให้ประชาชนแบบเข้าใจผิด

    ในด้านของความหมายของภาคประชาชนนั้น เมื่อไม่นานมานี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดทำหนังสือรวบรวมความเห็นเกี่ยวกับสิทธิที่อยู่อาศัย ภายใต้ชื่อ บ้าน ในความหมายของใคร...? หลากหลายมุมมองของคนทำงานเพื่อสิทธิที่อยู่อาศัย
    คนทำงานด้านสิทธิที่อยู่อาศัยในเล่มนี้ก็เช่น จำนงค์ จิตรนิรัตน์ เครือข่ายชุมชนแออัดเมืองอุบล อัภยุทย์ จันทรภา กลุ่มปฏิบัติงานคนจนเมือง และที่ปรึกษาเครือข่ายสลัม 4 ภาค
    ปฐมฤกษ์ เกตุทัต อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สุทิน บรมเจต นักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน
    หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เผยแพร่ในการสัมมนาสิทธิที่อยู่อาศัยประจำปี ครั้งที่ 3 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในหัวข้อ จะอยู่อย่างมั่นคงได้อย่างไร? ถ้ากฎหมายไม่เอื้อ?
    พิมพ์เมื่อเดือนสิงหาคม 2549 จำนวน 2,000 เล่ม ความหนา 148 หน้า เนื่องจากเป็นหนังสือในงานสัมมนา จึงไม่มีการจัดจำหน่าย แต่หากใครสนใจอาจจะติดต่อไปได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
    โดยเฉพาะพรรคการเมืองที่กำลังขายฝันอยู่ขณะนี้ หากจะนำไปอ่าน เพื่อไปปรับนโยบายให้ตรงกับความหมายของอีกฝ่าย
    อาจจะเป็นนโยบายที่ทั้งโดนใจประชาชนอีกหนึ่งเรื่อง และก็อาจจะไม่ก่อปัญหาตามมาในอนาคต
    ก็เป็นได้..


------------------

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More