Share

หน้าเว็บ

วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553

แวร์ซายส์ในลพบุรี

คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๑ โดย เด็กชายก้อง twitter @DekchildKong"..ความสัมพันธ์ของสมเด็จพระนารายณ์กับชาวต่างชาติ ไม่ได้เป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศ หากแต่เป็นเรื่องการเมืองภายในอยุธยา.."

ยังคงมีความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์
    ระหว่าง "สมเด็จพระนารายณ์" กษัตริย์อยุธยา กับชาวต่างชาติ โดยเฉพาะ "ฝรั่งเศส" ที่แตกต่างกันอยู่ในสังคมไทย
    วาทกรรมกระแสหลักยังเชื่อว่า สมเด็จพระนารายณ์ทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส เพื่อใช้อิทธิพลของฝรั่งเศสคานอำนาจของฮอลันดา
    ท้ายสุด กลับกลายเป็นฝรั่งเศสเป็นฝ่ายเข้ามารุกสยามในนามของพระเจ้า และเมื่อไม่ได้ผล ก็ใช้กองกำลังทหาร มาบีบบังคับขอพื้นที่ป้อมบางกอก
    ในขณะที่อีกฝากหนึ่ง (ซึ่งอาจจะเป็นเสียงส่วนน้อย) ให้ข้อมูลไปในมุมมองที่ต่างออกไป
    หนึ่งในฝากนี้คือ "นิธิ เอียวศรีวงศ์" นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ซึ่งได้เขียนงานทางวิชาการเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ไว้ ในชื่อ "การเมืองไทยสมัยพระนารายณ์"
    ประวัติศาสตร์นิพนธ์เล่มนี้ พิมพ์ครั้งแรก เมื่อปี 2523 โดยสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่วนสำนักพิมพ์มติชนนำมาพิมพ์เป็นครั้งที่ 3 เมื่อเดือนมีนาคม 2537 และพิมพ์มาเรื่อย จนถึงครั้งที่ 7 เมื่อเดือนตุลาคม 2549
    สำนักพิมพ์มติชนระบุไว้ในหน้าปกของหนังสือเล่มนี้ว่าเป็น "งานคลาสสิคเล่มเล็ก ที่ผู้มีความสนใจในประวัติศาสตร์การเมืองของกรุงศรีอยุธยาต้องอ่าน"
    สำหรับเนื้อหา อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า อ.นิธิได้ให้ข้อมูลแก่ผู้อ่านในอีกมุมมองที่ต่างออกไป
    เป็นมุมมองที่ว่า ความสัมพันธ์ของสมเด็จพระนารายณ์กับชาวต่างชาติ ไม่ได้เป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศ
    หากแต่เป็นเรื่องการเมืองภายในอยุธยา !!
    แสดงข้อมูลให้เห็นด้วยว่า การสร้างพระราชวังขึ้นใหม่ที่ลพบุรี ก็ไม่น่าจะใช่เรื่องการรับศึกฮอลันดาด้วย เขาได้อธิบายถึงเหตุผลที่แท้จริง และยกตัวอย่างคำกล่าวของบาทหลวงบูเวต์ ชาวฝรั่งเศส ที่ว่า "ในพระราชวังซึ่งเป็นเหมือนแวร์ซายส์ของพระองค์"
    ใครอยากทราบรายละเอียดว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จพระนารายณ์กับชาวต่างชาติเกี่ยวข้องอะไรกับการเมืองภายในอยุธยา และทำไม "นารายณ์ราชนิเวศน์" เหมือนแวร์ซายส์อย่างไร(ตามความหมายของคนฝรั่งเศส สมัยศตวรรษที่ 17)
    คงต้องไปหา "การเมืองไทยสมัยพระนารายณ์" มาอ่านกัน..


--------------------

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More