Share

หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ฉลองรัฐธรรมนูญ

คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๐
โดย เด็กชายก้อง twitter @DekchildKong"..นอกเหนือไปจากเรื่องราวของงานฉลองรัฐธรรมนูญแล้ว ยังมีการอธิบายถึงสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของคณะราษฎร โดยเฉพาะระหว่างปี 2475-2490.."เมื่อไม่นานมานี้ ประเทศไทยเพิ่งประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 18
    และมีงานเลี้ยงฉลอง ที่จัดโดย "มีชัย ฤชุพันธุ์" ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ไปเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม
    แต่นั้นก็เป็นเพียงงานเลี้ยงที่เกิดขึ้นหลังการประกาศใช้เท่านั้น ไม่ได้เป็นการฉลองรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีต

    ในยุคสมัยนี้ จะมีคนไทยยังจดจำหรือรับรู้ว่า ประเทศไทยเคยมีงานฉลองรัฐธรรมนูญเป็นวันสำคัญของชาติ มีช่วงเวลาที่จะมีงานรัฐพิธีขนาดใหญ่ และมีเทศกาลเฉลิมฉลองกันยาวนานหลายวัน มากกว่าเทศกาลไหนๆในรอบปี
    งานที่ว่านี้ เกิดขึ้นเมื่อ 75 ปีที่แล้ว หลังจากที่ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญฉบับแรก หรือที่ ณ ขณะนั้น เรียกชื่อว่า "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม" ที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475
    แม้ว่า ทุกวันนี้จะไม่มีงานฉลองรัฐธรรมนูญในลักษณะนี้แล้ว แต่ก็ได้มีผู้รวบรวมเรื่องราวและภาพถ่ายในครั้งนั้น เป็นหนังสือ คณะราษฎรฉลองรัฐธรรมนูญ : ประวัติศาสตร์การเมือง หลัง 2475 ผ่านสถาปัตยกรรม "อำนาจ"
    หนังสือเล่มนี้เขียนโดย "ชาตรี ประกิตนนทการ" อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน 2548 โดยสำนักพิมพ์มติชน ความหนา 206 หน้า ราคา 130 บาท
    เนื้อหาภายในนอกเหนือไปจากเรื่องราวของงานฉลองรัฐธรรมนูญแล้ว ยังมีการอธิบายถึงสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของคณะราษฎร โดยเฉพาะระหว่างปี 2475-2490
    ทั้งอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ ซึ่งตั้งอยู่ ณ วงเวียนบางเขน ที่นำไปสู่การสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ที่แฝงตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคณะราษฎร
    การสร้างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ การสร้างวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน อาคารริมถนนราชดำเนิน การสร้างเมืองลพบุรี
   สถาปัตยกรรมเหล่านี้มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากยุคก่อนหน้าและหลังจากนั้นอย่างชัดเจน เป็นสถาปัตยกรรมที่แฝงไปด้วยความหมายที่เกี่ยวข้องกับคณะราษฎรแทบทั้งสิ้น โดยเฉพาะแนวคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง
    อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว อดให้คิดถึงคณะราษฎรไม่ได้ ให้คิดว่าหากอุดมการณ์ทางการเมืองที่แฝงในสถาปัตยกรรมเหล่านี้ เป็นจริงในยุคนี้คงดีไม่น้อย
    และทำให้คิดถึงหนังสือเกี่ยวกับคณะราษฎรอีกหลายเล่ม ที่มีสะสมไว้ก่อนหน้านี้แล้ว...


----------------------------

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More