Share

หน้าเว็บ

วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553

วัฒนธรรมการเมือง

คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑


"..หนังสือเล่มนี้ทำให้เห็นวิถีชีวิต, วิถีความคิด และค่านิยมต่างๆ ของสังคมไทย ที่มองอำนาจที่ชอบธรรมต้องสัมพันธ์กันอย่างไร.."ปฏิเสธไม่ได้ว่า "การเมือง" มีส่วนสำคัญอย่างหนึ่งในสังคม
    แม้หลายคนจะเอือมระอากับสภาพของการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
    หลายคนมักจะบ่นว่า ทำไมการเมืองไทยจึงไม่เหมือนกับบ้านอื่นเมืองอื่น หรือนี่เป็นการเมืองภายใต้วัฒนธรรมแบบไทยๆ
    "นิธิ เอียวศรีวงศ์" นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ เคยกล่าวถึงวัฒนธรรมทางการเมืองไว้ในหนังสือ
    "ชาติไทย, เมืองไทย, แบบเรียนและอนุสาวรีย์ ว่าด้วยวัฒนธรรม, รัฐ และรูปการจิตสำนึก" (แนะนำไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2550) ว่า วัฒนธรรมทางการเมือง คือ วิถีชีวิต, วิถีความคิด และค่านิยม ของสังคมนั้นๆ เคยชินที่จะมองเห็นว่าอำนาจที่ชอบธรรมต้องสัมพันธ์กันอย่างนั้นๆ และวัฒนธรรมทางการเมืองของทุกสังคมไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่ง
    อ.นิธิบอกไว้ว่า วัฒนธรรมทางการเมืองนี่แหละ คือ รัฐธรรมนูญที่แท้จริงของรัฐ เป็นรัฐธรรมนูญที่ฉีกไม่ออก ไม่ว่าจะใช้รถหุ้มเกราะสักกี่คัน ซึ่งเขาเรียกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่า รัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรม
    หลังจากหนังสือเล่มนั้น อ.นิธิได้มีหนังสืออีกเล่มที่กล่าวถึงวัฒนธรรมทางการเมือง นั่นคือ "อ่านวัฒนธรรมการเมืองไทย" พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2547 โดยสำนักพิมพ์มติชน
    หนังสือเล่มนี้ทำให้เห็นวิถีชีวิต, วิถีความคิด และค่านิยมต่างๆ ของสังคมไทย ที่มองอำนาจที่ชอบธรรมต้องสัมพันธ์กันอย่างไร ซึ่งแม้ว่าเวลา(นับตั้งแต่ที่เขียนหนังสือเล่มนี้)จะเปลี่ยนไปหลายปีแล้ว แต่ก็ยังใช้มองภาพวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยในปัจจุบันได้ดี
    ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมเสา วัฒนธรรมทางการเมืองของวัยรุ่น วัฒนธรรมขี้ฉ้อ วัฒนธรรมคอรัปชั่น วัฒนธรรมอำนาจ วัฒนธรรมรวมศูนย์ สิทธิมนุษยชนไทย
    การกล่าวถึงวัฒนธรรมของไทย ในเรื่องการหวังเป้าหมาย โดยไม่คำนึงถึงวิธีการ ในบทความเรื่อง "วีรบุรุษทางวัฒนธรรมของไทยปัจจุบัน" โดยการกล่าวถึงเหตุผลที่ อ.นิธิไม่ต้องการให้ "สมัคร สุนทรเวช" ได้เป็นผู้ว่าฯกทม. ซึ่งอาจเป็นเหตุผลเดียวกับหลายคนในช่วงนี้ ที่ไม่ต้องการให้สมัครเป็นนายกรัฐมนตรี(แต่ก็เป็นไปแล้ว)
    อ่านแล้ว อาจจะทำให้เข้าใจและพบจุดบกพร่องในวัฒนธรรมทางการเมืองของไทย ซึ่งน่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
    อะไรที่ไม่ดี เปลี่ยนแปลงกันได้ เพราะวัฒนธรรมทางการเมืองไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่ง
    แต่อาจต้องใช้เวลา..


-------------------------

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More