Share

หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2553

หมอนอกตำรา


"..จากประสบการณ์จริงในการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาล 7 แห่งทั่วพื้นที่ มาร้อยเรียงเป็นบทความ 7 เรื่องของแต่ละโรงพยาบาล.."หากจะเอ่ยถึงบุคคลในภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น
    หลายคนอาจนึกภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร รองลงอาจจะเป็นบรรดาครูบาอาจารย์ ที่ตกเป็นเป้าของความรุนแรงอยู่ร่ำไป
    แต่หลายคนอาจจะลืมนึกถึงเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
    บุคลากรทางด้านสาธารณสุข คือเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งนั้น ที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด โดยมีโรงพยาบาลและสถานีอนามัยกระจายอยู่ในทุกอำเภอ
    วันนี้ เรื่องราวของพวกเขาและเธอเหล่านี้ ได้มีการนำมาเขียนเป็นหนังสือ ในชื่อ โรงเรียนแพทย์ชนบท ในสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้
    จัดพิมพ์และเผยแพร่โดยชมรมแพทย์ชนบทและศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้ www.deepsouthwatch.org พิมพ์ครั้งแรก เดือนกันยายน 2550 ความหนา 191 หน้า ราคา 200 บาท
    เนื้อหาภายในเป็นการนำเรื่องราวจากประสบการณ์จริงในการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาล 7 แห่งทั่วพื้นที่ มาร้อยเรียงเป็นบทความ 7 เรื่องของแต่ละโรงพยาบาล
    ทั้งโรงพยาบาลละงู จ.สตูล
    โรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา
    โรงพยาบาลเทพา จ.สงขลา
    โรงพยาบาลไม้แก่น จ.ปัตตานี
    โรงพยาบาลกะพ้อ จ.ปัตตานี
    โรงพยาบาลรามัน จ.ยะลา
    และโรงพยาบาลบันนังสตา จ.ยะลา
    รวมไปถึงการปรับตัวและแก้ปัญหาท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบ ที่บางครั้ง สถานีอนามัย สถานที่ทำงานของพวกเขาและเธอถูกเผา
    เรื่องราวทั้งหมดนี้ถือได้ว่า เป็นบทเรียนที่ห้องเรียนหมอไม่มีสอน
    และเมื่ออ่านแล้วคุณจะรู้จักบุคลากรด้านสาธารณสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาเยอะทีเดียว...

------------------

คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๐
โดย เด็กชายก้อง twitter @DekchildKongTwitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More