Share

หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ส.ส.อีสานรวมกลุ่ม

คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๐
โดย เด็กชายก้อง twitter @DekchildKong


"..ภาพรวมของหนังสือเล่มนี้ เหมาะที่เดียวสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ทางการเมืองในช่วงแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง.."

การเมืองของไทยในช่วงนี้ 
    เรียกได้ว่าอยู่ในระหว่างฝุ่นตลบ ยังมีความเคลื่อนไหวรวมกลุ่มตั้งพรรคการเมืองกัน หาที่สิ้นสุดยังไม่ได้
    ปรากฏการณ์เคลื่อนไหวทางการเมืองเช่นนี้ ใช่ว่าจะเกิดเพียงยุคนี้ สมัยนี้ เท่านั้น
    หากแต่ได้เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งหลายคราในประเทศไทย
    แม้กระทั่งในช่วงแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยเฉพาะหลังจากที่มีการเลือกตั้งครั้งแรกในปี 2476
    และมีการตั้งพรรคการเมืองครั้งแรกได้ในปี 2489

    ในช่วงเวลาดังกล่าว มีผู้ที่ได้ศึกษาและวิจัยถึงการรวมกลุ่มทางการเมืองเอาไว้ หากแต่เน้นไปที่ ส.ส.อีสานเท่านั้น แล้วนำออกเผยแพร่ในรูปของหนังสือ
    หนังสือที่ว่านี้คือ "การเมืองสองฝั่งโขง งานค้นคว้าวิจัยระดับปริญญาเอกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรวมกลุ่มของ ส.ส.อีสาน พ.ศ.2476-2494" เขียนโดย "ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์" จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น พิมพ์ครั้งแรกเดือนกุมภาพันธ์ 2546 โดยสำนักพิมพ์มติชน ภายใต้ชื่อของศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ ความหนา 559 หน้า ราคา 315 บาท
    เนื้อหาภายในได้บ่งบอกถึงรายละเอียดของการรวมกลุ่มทางการเมืองของ ส.ส.อีสานไว้อย่างดี
    มีการปูพื้นความรู้และความเข้าใจในบทต้นๆก่อน ทั้งพัฒนาการประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นนิยมและภูมิภาคนิยมในอีสาน ช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475
    และระบบการเมืองสมัยใหม่และผลที่มีต่อท้องถิ่น : กรณีศึกษาการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย ช่วง พ.ศ.2476-2480
    จากนั้น ก็จะบอกถึงการรวมกลุ่มทางการเมืองของ ส.ส.อีสานในช่วง 5 ปีแรกของระบอบประชาธิปไตย พ.ศ.2476-2481
    การรวมกลุ่มทางการเมืองของ ส.ส.อีสาน พ.ศ.2481-2489 : การแบ่งแยกเป็นกลุ่มเสรีไทยและไม่ใช่เสรีไทย
    การรวมกลุ่มทางการเมืองของ ส.ส.อีสานในสมัยแรกของการมีระบบพรรคการเมืองในประเทศไทย พ.ศ.2489-2494
    ภาพรวมของหนังสือเล่มนี้ เหมาะที่เดียวสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ทางการเมืองในช่วงแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง รวมถึงผู้คนโดยทั่วไปก็น่าจะนำไปศึกษา เพื่อนำมาเทียบเคียงกับปัจจุบัน
    นั่นก็เพราะประวัติศาสตร์มักจะวนกลับมาซ้ำรอยเสมอ..


--------------------

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More