Share

หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2553

จากญี่ปุ่นถึงไทย


คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐
โดย เด็กชายก้อง twitter @DekchildKong

"..อัครราชทูตยาตาเบได้เกริ่นนำถึงสภาพภายในกรุงสยาม ณ ช่วงเวลาก่อนการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ก่อนที่จะบอกเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงที่ตามมาถึง 3 ครั้ง.."
น้อยครั้งทีเดียว ที่คนไทยจะได้รับทราบมุมมองของคนญี่ปุ่น ต่อสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย
    ทั้งๆที่คนญี่ปุ่นเองก็มีปฏิสัมพันธ์กับคนไทยมานาน ไม่น้อยไปกว่าคนจากชาติตะวันตก
    ดังนั้น เมื่อมีโอกาสพบหนังสือที่สะท้อนความรับรู้และการวิพากษ์วิจารณ์การเมืองไทยจากคนญี่ปุ่น ก็ไม่น่าพลาด ที่จะได้หยิบมาพลิกเปิดอ่าน

    หนึ่งในหนังสือที่เก็บความทรงจำเกี่ยวกับการเมืองไทยของคนญี่ปุ่น ที่วางตามร้านหนังสือในขณะนี้ ก็เห็นจะเป็น "บันทึกของทูตญี่ปุ่น ผู้เห็นเหตุการณ์ปฏิวัติ 2475 การปฏิวัติและการเปลี่ยนแปลงในประเทศสยาม"
    หนังสือเล่มนี้เขียนโดย "ยาสุกิจิ ยาตาเบ" อัครราชทูตญี่ปุ่นประจำกรุงสยาม ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เขียนเป็นบันทึกที่บ้านซินเซน เขตชิบุยา เมืองโตเกียว ในเดือนธันวาคม 2479 จัดพิมพ์เป็นภาษาญี่ปุ่นแล้ว 3 ครั้ง คือในปี 2479, 2484 และ 2545 พิมพ์เป็นภาษาไทยครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2547 ในฐานะเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ
    สำนักพิมพ์มติชนนำมาพิมพ์อีกครั้งในรูปแบบหนังสือเมื่อมิถุนายน 2550 แปลโดย "เออิจิ มูราซิมา" แห่งมหาวิทยาลัยวาเซดะ และ "นครินทร์ เมฆไตรรัตน์" แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ความหนา 136 หน้า ราคา 145 บาท
    เนื้อหาภายใน อัครราชทูตยาตาเบได้เกริ่นนำถึงสภาพภายในกรุงสยาม ณ ช่วงเวลาก่อนการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ก่อนที่จะบอกเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงที่ตามมาถึง 3 ครั้ง
    การเปลี่ยนแปลงครั้งที่หนึ่ง กล่าวถึงการปฏิวัติของคณะราษฎร เกิดการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร จนถึงพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญ
    การเปลี่ยนแปลงครั้งที่สอง บอกเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ไปจนถึงการรัฐประหารด้วยการงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตรา
    การเปลี่ยนแปลงครั้งที่สาม เกี่ยวกับการรื้อฟื้นรัฐธรรมนูญฉบับถาวร และการจัดตั้งรัฐบาลพระยาพหลพลพยุหเสนา
    และจากการที่อัครราชทูตยาตาเบได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯรัชกาลที่ 7 รวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งฝ่ายเจ้านาย ข้าราชการ และคณะราษฎร
    เนื้อหาในบันทึกนี้ จึงมีหลายส่วนทีเดียว ที่ผู้อ่านอาจจะยังไม่เคยได้ทราบจากที่ไหนมาก่อน..


....................

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More