Share

หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ยังทันสมัย


"..มีการพูดถึงพระบรมรูปทรงม้าและพระบรมราชานุสาวรีย์ ทั้งในรายละเอียดของแต่ละพระบรมรูป รวมไปถึงการเปรียบเทียบระหว่างกัน และยังกล่าวไปถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ที่มีความหมายแฝงอยู่ในตัว..""นิธิ เอียวศรีวงศ์" ชื่อนี้ในแวดวงวิชาการและนักอ่านงานด้านนี้ ย่อมเป็นที่รู้จักกันดี หลายคนยกย่องให้เขาเป็นประหนึ่งมือกระบี่อันดับต้นๆ

    บทความของ อ.นิธิได้รับการติดตามอยู่เสมอ เช่น ทุกวันจันทร์ในหน้ากระแสทรรศน์ หนังสือพิมพ์มติชน นอกจากนี้ อ.นิธิยังมีหนังสือออกมาหลายเล่ม หลายรูปแบบ

    หนึ่งในบรรดาหนังสือเหล่านั้น คือ "ชาติไทย, เมืองไทย, แบบเรียนและอนุสาวรีย์ ว่าด้วยวัฒนธรรม, รัฐ และรูปการจิตสำนึก" เล่มที่กำลังแนะนำอยู่นี้

    หนังสือเล่มนี้พิมพ์ครั้งแรกเมื่อกุมภาพันธ์ 2538 และพิมพ์ครั้งที่สอง มิถุนายน 2547 โดยสำนักพิมพ์มติชน ซึ่งในการพิมพ์ครั้งที่สองนี้ มีความหนา 176 หน้า ราคา 160 บาท เป็นหนึ่งในสี่ของหนังสือที่รวบรวมจากบทความของ อ.นิธิที่เขียนไว้ในหนังสือศิลปวัฒนธรรม ที่เคยตีพิมพ์ในช่วง 30 ปีแรกของศิลปวัฒนธรรม มีอยู่บางชิ้นที่ตีพิมพ์ในเล่มอื่น แต่นำมารวมตามกันตามความประสงค์ของ อ.นิธิ โดยมีเหตุผลว่า เพื่อให้เนื้อหาของงานในชุดนั้นๆสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

    บทความของ อ.นิธิ ที่สำนักพิมพ์มติชนนำมาจัดแบ่งและพิมพ์อีก 3 ชุด นอกจากเล่มนี้ คือ

    "กรุงแตก, พระเจ้าตากฯ และประวัติศาสตร์ไทย"

    "โขน, คาราบาว, น้ำเน่า และหนังไทย"

    "ผ้าขาวม้า, ผ้าซิ่น, กางเกงใน และ ฯลฯ"

    สำหรับเนื้อหาในเล่มนี้รวมรวบมาจากบทความต่างๆ เช่นว่า

    "วัฒนธรรมคือระบบความสัมพันธ์" ที่บอกกล่าวให้เห็นว่าคนเราขีดเส้นชีวิตของเราเองไม่ได้ทั้งหมด แต่ส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม

    "คติที่เกี่ยวกับรัฐของประชาชนไทยจากวรรณกรรมปักษ์ใต้" ที่ให้เหตุผลของการเลือกวรรณกรรมปักษ์ใต้ เนื่องจากว่าน่าจะถูกครอบงำจาก "วัฒนธรรมหลวง" มากกว่าภูมิภาคอื่น

    "สงครามอนุสาวรีย์กับรัฐไทย" ที่พูดถึงอนุสาวรีย์ในลักษณะที่เป็นร่องรอยของพัฒนาการของรัฐไทย มีการพูดถึงพระบรมรูปทรงม้าและพระบรมราชานุสาวรีย์ ทั้งในรายละเอียดของแต่ละพระบรมรูป รวมไปถึงการเปรียบเทียบระหว่างกัน และยังกล่าวไปถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ที่มีความหมายแฝงอยู่ในตัว

    "รัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทย" ที่กล่าวถึงรัฐธรรมนูญฉบับที่รถถังคนไหนก็ฉีกไม่ได้

    อ่านแล้วก็ทำให้คิดได้ว่า แม้ว่าบทความในหนังสือเล่มนี้ อ.นิธิจะเขียนมานานแล้ว แต่ก็ยังทันสมัย ใช้ได้กับชาติไทยและเมืองไทย ได้อยู่

    และอาจจะยังใช้ได้ไปอีกหลายปี..

..........................


คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐
โดย เด็กชายก้อง twitter @DekchildKong

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More