Share

หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เศรษฐ’ธรรมศาสตร์

คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
โดย เด็กชายก้อง twitter @DekchildKong"..หนังสือเล่มนี้ว่า สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐศาสตร์การเมืองมีขอบเขตกว้างขวางกว่าแนวคิดของลัทธิมาร์กซ์ตามที่เข้าใจในบ้านเรา.."

“เศรษฐศาสตร์การเมืองและสถาบัน สำนักท่าพระจันทร์”
    หนังสือเล่มแรกในชุด “เศรษฐธรรมศาสตร์ วิชาการ” หนึ่งในชุดหนังสือจากโครงการ “เศรษฐธรรมศาสตร์ ตลาดวิชา”
    พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2552 โดยสำนักพิมพ์โอเพ่นบุ๊กส์ www.openbooks.com มี “ปกป้อง จันวิทย์” เป็นบรรณาธิการ ความหนา 560 หน้า ราคา 400 บาท
    เนื้อหาของ “เศรษฐศาสตร์การเมืองและสถาบัน สำนักท่าพระจันทร์” เป็นการรวบรวมบทความวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองและเศรษฐศาสตร์สถาบัน จำนวน 10 เรื่อง ซึ่งคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้เขียน ในช่วงปี 2517-2552
    เช่น “การเมืองเรื่องการเลือกของสังคม” ซึ่งทวี หมื่นนิกร เขียนไว้ในหนังสือ “เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ” เมื่อปี 2517, “แนวทางการวิจัยนวัตกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: มุมมองเชิงเศรษฐศาสตร์สถาบัน ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือเล่มนี้ โดยดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
    ในบทนำ ซึ่งพิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ เป็นผู้เขียน ตอนหนึ่ง กล่าวถึงหนังสือเล่มนี้ว่า สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐศาสตร์การเมืองมีขอบเขตกว้างขวางกว่าแนวคิดของลัทธิมาร์กซ์ตามที่เข้าใจในบ้านเรา ส่วนจะเป็นอย่างไร ติดตามรายละเอียดได้ในเล่ม
    นอกจากหนังสือเล่มนี้แล้ว โครงการ “เศรษฐธรรมศาสตร์ ตลาดวิชา” ยังมีหนังสืออีก 2 ชุด คือ เศรษฐธรรมศาสตร์ คลาสสิก และเศรษฐธรรมศาสตร์ สัมมนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์แพร่หลายในวงกว้างยิ่งขึ้น
   ผู้ใดสนใจทั้งหมดนี้ ก็ตามหามาอ่านกันได้..

---------------------------------

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More