Share

หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2553

มนุษย์ล่องหน

คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๐
โดย เด็กชายก้อง twitter @DekchildKong


"..คุณเคยอยู่ท่ามกลางคนหมู่มาก ยืนต่อหน้าคนนับพันและยังรู้สึกว่าตนเองเป็นมนุษย์ล่องหน ไม่มีตัวตน หรือไม่ นั่นแหละคือตัวฉันล่ะ.."บนโลกใบนี้ โลกที่มีหลายเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ หลากสัญชาติ และมีรัฐตั้งขึ้นมากมาย
    ต่างคนต่างก็มีความเป็นคนในรัฐนั้น โดยมีรัฐที่ยืนยันความเป็นตัวตนของพวกเขาและเธอ ผ่านทางระบบเอกสาร
    เช่นในประเทศไทย คนไทยต่างได้รับการยอมรับให้เป็น "คนไทย" จากรัฐ โดยบัตรประชาชน ที่มีตัวเลข 13 หลัก เป็นเอกสารยืนยัน
    หากแต่ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่ง ที่ไม่ได้รับเอกสารเหล่านี้ แล้วกลายเป็นคนไร้รัฐ คนไร้สัญชาติ

    "คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติในรัฐไทย" เป็นหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวของคนกลุ่มนี้ คนที่เสมือนว่าไม่มีตัวตนในระบบรัฐไทย
    พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2550  โดยสำนักพิมพ์วิญญูชน www.winyuchon.co.th ความหนา 196 หน้า ราคา 150บาท มี "ปิ่นแก้ว อุ่นแก้ว" ผู้ประสานงานโครงการ stateless watch เป็นบรรณาธิการ
    เนื้อหาภายในบอกเล่าชีวิตของคนที่มีตัวตน มีชีวิตอยู่ร่วมโลกกับพวกเรา แต่กลับถูกปฏิเสธจากรัฐที่จะยอมรับว่าเป็นคนที่มีสัญชาติ
    ในบทบรรณาธิการ ปิ่นแก้วยกคำพูดของ "อายุ โพ" ชาวกระเหรี่ยงไร้สัญชาติวัย 50 กว่าปี มาเริ่มต้นไว้ว่า..
    "คุณเคยอยู่ท่ามกลางคนหมู่มาก ยืนต่อหน้าคนนับพันและยังรู้สึกว่าตนเองเป็นมนุษย์ล่องหน ไม่มีตัวตน หรือไม่ นั่นแหละคือตัวฉันล่ะ และถ้าบังเอิญคุณก็เป็นอย่างที่ฉันเป็นอยู่ ก็อย่าหยุดเรียกร้องสิทธิการเป็นคนของคุณเลยนะ"
    เป็นคำพูดที่หลายครั้ง หลายคน ไม่ได้ยินเสียง จึงทำให้ไม่ได้รับรู้ว่า ยังมีเพื่อนร่วมโลกของเราอีกมาก ที่กลายเป็น "มนุษย์ล่องหน"
    และส่งผลทำให้เขาและเธอได้รับการปฏิบัติจากรัฐแตกต่างจากพวกเราที่มี "ตัวตน" ราวกับว่าไม่ใช่คนที่ถือกำเนิดบนแผ่นดินหรือมีเชื้อชาติเดียวกัน..


--------------------

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More