Share

หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ความคิดของธีรยุทธ

คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
โดย เด็กชายก้อง twitter @DekchildKong"..มีหลายครั้ง ที่ผลการศึกษาของเขาเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์รัฐบาลและฝ่ายค้านอย่างตรงไปตรงมา ทำให้ผู้ถูกวิจารณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่พอใจ.."จากเหตุการณ์ 14 ตุลา
    ชื่อของ "ธีรยุทธ บุญมี" ปรากฏขึ้นในสังคมไทยในฐานะผู้นำนักศึกษา ในการชุมนุม
    หลังเหตุการณ์วันมหาวิปโยค ธีรยุทธได้เดินทางไปที่สถานที่ต่างๆ และศึกษาต่อในด้านปรัชญาและสังคมวิทยา ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์
    เมื่อกลับมาถึงเมืองไทย ในปี 2528 เขาเริ่มทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและสังคม
    ตลอดเวลา 20 กว่าปีที่ผ่านมา ธีรยุทธ ในฐานะนักวิชาการ ได้นำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์สังคมในทุกมิติ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

    มีหลายครั้ง ที่ผลการศึกษาของเขาเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์รัฐบาลและฝ่ายค้านอย่างตรงไปตรงมา ทำให้ผู้ถูกวิจารณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่พอใจ
    ผลงานแรก ที่เห็นผลกระทบออกมาอย่างเด่นชัด คือ "ผลการวิจัยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในรอบปี 2530 และการสำรวจทัศนคติว่าด้วยความหวังปีใหม่ 2531" เป็นผลงานที่ธีรยุทธแถลงในฐานะนักวิชาการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    ในงานครั้งนั้นได้วิพากษ์วิจารณ์ "พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์" นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นว่า "ผลการสำรวจครั้งนี้กล่าวได้ว่า พล.อ.เปรมช่วงชิงตำแหน่งบุคคลแห่งปี คือนอกจากจะเป็นนักการเมืองที่มีคนชอบมากที่สุดและไม่ชอบมากที่สุดแล้ว ก็ยังเป็นบุคคลที่สร้างความเครียดให้แก่บุคคลมากที่สุด"
    หนังสือ "คนตุลาตายแล้ว" โดยแคน สาริกา เขียน (เคยแนะนำไปแล้วเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม) กล่าวถึงเรื่องราวในหลังการแถลงผลการวิจัยไว้ว่า "เพียงไม่กี่ประโยค ก็มีปฏิกิริยาตอบโต้จากศูนย์อำนาจระบอบเปรมาธิปไตย เมื่อ น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้โทรศัพท์ไปสอบถามถึงการทำวิจัยดังกล่าวจาก ดร.เกษม สุวรรณกุล อธิการบดีจุฬาฯ จึงทำให้อธิการบดีจุฬาฯต้องออกคำสั่งห้ามแถลงผลการวิจัยสังคม"
    แม้จะมีการตอบโต้ แต่ธีรยุทธก็ยังนำเสนอผลงานของเขาออกมาอย่างต่อเนื่องทุกๆปี และในทุกรัฐบาล
    เช่น พ.ศ.2532 เรื่อง "ทัศนคติของประชาชนต่อผลงาน 1 ปี ของรัฐบาลชาติชาย" พ.ศ.2538 เรื่อง "เบื่อชวนต้านบรรหาร" พ.ศ.2539 เรื่อง "บทวิจารณ์รัฐบาลชวลิต 1"
    พ.ศ.2547 เรื่อง "4 ปี ระบอบทักษิณ ก้าวสู่การเมืองระบอบเผด็จการพรรคเดียวของไทยรักไทย มุ่งยึดสัมปทานประเทศ" พ.ศ.2550 เรื่อง "ประเมินผลงาน 1 ปีหลังรัฐประหาร 19 ก.ย. 2549 และวิเคราะห์อนาคตการเมืองไทย"
    ผลงานต่อเนื่อง 20 ปีนี้ สำนักพิมพ์มติชนได้รวบรวมเป็นหนังสือชื่อ "ความคิดสองทศวรรษ ธีรยุทธ บุญมี" พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2550 ความหนา 360 ราคา 230 บาท
    เป็นหนังสืออีกเล่ม ที่คอการเมืองไม่ควรพลาด..


-------------------

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More