Share

หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2553

มองหลัง-มุ่งหน้า

คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๐
โดย เด็กชายก้อง twitter @DekchildKong


"..วารสารฉบับนี้เป็นการรวบรวมงานเขียนที่หลากหลาย ทั้งในเชิงประเด็น ลักษณะการนำเสนอ และลำดับทางประวัติศาสตร์.."


หากกล่าวถึงเรื่อง "สตรีศึกษา" ในสังคมไทย
    ดูเหมือนจะเป็นเรื่องใหม่เสียจนบางคนอาจจะเข้าใจผิดในความหมาย
    พื้นที่สำหรับการศึกษาค้นคว้าและการดำเนินงานด้านวิชาการเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีน้อย
    ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงต้องการเปิดพื้นที่สำหรับงานวิชาการและการอภิปรายประเด็นต่างๆด้านสตรีศึกษาและสตรีนิยม
    ทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยออกหนังสือรายปีในชื่อ "วารสารจุดยืน"

    เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ข้อถกเถียง และบทปริทรรศน์ทางสตรีศึกษาของอาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการทั่วไป
    ฉบับปฐมฤกษ์ออกวางแผงในช่วงประมาณเดือนกันยายน 2550 จัดพิมพ์โดยบริษัท อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ความหนา 286 หน้า ราคา 300 บาท
    ภาพปกเป็นรูปต้นไม้หลากสีหลายต้น ในชื่อ "ป่าผืนใหม่" โดย "วิระดา สมสวัสดิ์" ในบทบรรณาธิการเอ่ยถึงภาพนี้ว่า "รูปกลุ่มต้นไม้หลากหลายสี ต่างขนาด ต่างพันธุ์ ดูเหมาะเจาะที่จะสื่อถึงการเติบโตของสตรีศึกษาในประเทศไทย"
    ฉบับแรกนี้ออกมาภายใต้แนวเรื่องที่ว่า "ฉบับ มองไปข้างหลัง มุ่งไปข้างหน้า" โดยในบทบรรณาธิการบอกไว้ว่า "วารสารฉบับนี้เป็นการรวบรวมงานเขียนที่หลากหลาย ทั้งในเชิงประเด็น ลักษณะการนำเสนอ และลำดับทางประวัติศาสตร์"
    "ตลอดจนเป็นการรวบรวมงานของนักสตรีนิยมและนักวิชาการรุ่นต่างๆ โดยที่ไม่มีข้อจำกัดด้านเพศ/เพศภาวะ"
    ส่วนฉบับหน้า "พริศรา แซ่ก้วย" บรรณาธิการบอกไว้ว่า วารสารจุดยืนจะมาพบกับผู้อ่าน
    ในแนวเรื่อง "รัฐและสตรีนิยม"...

-----------------------

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More