Share

หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554

องศาที่ 361

".. ผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านได้มองกลับเข้่าไปมองตัวเอง หลังจากมองสิ่งต่างๆรอบตัวมาทั้ง 360 องศาแล้ว กลับเข้าไปมององศาที่ 361 เพื่อทำความรู้จักกับตัวเองและพัฒนาตัวเองให้มีความสุข .."



"ดูหนังดูละคร แล้วย้อนดูตัว" วรรคหนึ่งในบทวรรณคดีของฮะกิมโอมาร์ คัยยัม ที่แปลเป็นฉบับภาษาไทยโดยกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ เป็นหนึ่งในหลายประโยคที่คุ้นหูคนไทย
   บางคนก็ว่า เหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะหนัง ละคร ก็มักจะสร้างจากสภาพความเป็นจริง หรือหากจะสร้างจากจินตนาการ แต่สภาพของตัวละครก็มีพื้นฐานความเป็นมนุษย์
   ไม่นานมานี้่ ผมได้พบกับหนังสือเล่มหนึ่ง ที่นำหนังมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์ เกี่ยวกับตัวเรา หนังสือเล่มนี้นำภาพยนตร์มาใช้เป็นสะพานเชื่อมผู้อ่านให้มาพบอีกมุมหนึ่งของชีวิต
   มุมในตัวเอง
   หนังสือเล่มนี้ชื่อ "องศาที่ 361" เขียนโดย พีรพล ภัทธนุธาพร หรือบล็อกเกอร์ "ผมอยู่ข้างหลังคุณ" แห่งบล็อกแก๊ง
   พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2550 โดยสำนักพิมพ์บายเนเจอร์ ความหนา 200 หน้า ราคา 155 บาท
   รูปเล่มสวยงามครับ เนื้อหาภายในก็อย่างที่เกริ่นกันไว้่ คือนำภาพยนตร์มาเป็นตัวเชื่อมกับชีวิตของคนเรา โดยมีการนำเนื้อหาทางจิตวิทยามาเกี่ยวข้องด้วย
   เช่น พูดถึงเด็กแต่ละคนในชาลี แอนด์ ช็อคโกแลต แฟคทอรี ซึ่งเติบโตมาในแต่แบบ เรื่องพื้นฐานในจิตใจของคนเราจากหนังเรื่องบลัด ไดมอนด์
   โดยภาพรวมแล้ว ผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านได้มองกลับเข้่าไปมองตัวเอง หลังจากมองสิ่งต่างๆรอบตัวมาทั้ง 360 องศาแล้ว กลับเข้าไปมององศาที่ 361 เพื่อทำความรู้จักกับตัวเองและพัฒนาตัวเองให้มีความสุข (อ้างอิงข้อความบางส่วนมาจากในหนังสือเล่มนี้ครับ)
   นี่ดีนะครับ ที่ใช้หนังเป็นสะพานเชื่อม ถ้าใช้เหตุการณ์ทางการเมืองมาเชื่อม คงทำได้ยาก เพราะหากเขียนจากความจริงแล้ว นักการเมืองหรือคนที่เกี่ยวข้องบางคนอาจจะรับไม่ได้ อาจจะมีการขึ้นโรงขึ้นศาลกัน
   เช่น เหตุที่นักการเมืองบางคนฉ้อฉล หรือบางคนที่คิดอะไรเก่าๆ แต่ยังดื้อบอกว่า นี่แหละใหม่แล้ว ตอนเด็กๆ ถูกเลี้ยงมาด้วยแกนอะไร

   โตมาจึงได้เป็นอย่างนี้... 

--------------------

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๑

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More