Share

หน้าเว็บ

วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2554

ปอกเปลือกนักการทูต

คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๑


"..ที่น่าสนใจคือ วิธีการเจรจาเพื่อผลประโยชน์ของประเทศ ซึ่งก็คือการเมืองระหว่างประเทศนั่นเอง โดยมีเครื่องมือที่สำคัญคือ ศิลปะในการพูดแบบนักการทูต ที่บางครั้งการพูดอย่างหนึ่งอาจจะหมายถึงอีกอย่างหนึ่งก็เป็นได้.."


ในแต่ละแวดวงอาชีพนั้น ย่อมจะมีเรื่องราวที่คนวงนอกมักจะไม่ทราบมาก่อน
    เราจึงได้เห็นหนังสือที่เขียนบอกเล่าความเป็นไปในวงการใดวงการหนึ่งเป็นการเฉพาะ ทั้งจากฝีมือของคนในวงการนั้นเองและจากคนนอก ซึ่งเข้าไปสังเกตการณ์ เช่นเมื่อเร็วๆนี้ เรื่องที่เป็นข่าวดังในหน้าหนังสือพิมพ์ คือเรื่องราวเกี่ยวกับนางฟ้าที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นสงคราม
    ล่าสุด สำนักพิมพ์บิสซี่ เดย์ ได้จัดทำหนังสือในชุดเกี่ยวกับประสบการณ์ในอาชีพต่างๆขึ้นมา โดยเล่มที่หยิบมาพูดถึงกันวันนี้คือหนังสือ "ปอกเปลือกนักการทูต" พิมพ์ครั้งแรกเดือนมกราคม 2551 ความหนา 208 หน้า ราคา 155 บาท
    ปอกเปลือกนักการทูต เขียนโดยนักการทูต ซึ่งรับราชการอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศ มา 10 กว่าปี ใช้นามปากกาว่า "แครอทแอนด์สติ๊ก" (ความหมายของนามปากกานี้เป็นอย่างไร อ่านได้ท้ายคำนำของผู้เขียน)
    แครอทแอนด์สติ๊กใช้การเล่าเรื่องแบบภาษาพูดเป็นหลัก ทำให้หนังสือเล่มนี้อ่านง่าย คล้ายกับนั่งฟังเขาพูดจาให้ฟัง
    เนื้อหาภายในบอกเล่าเรื่องราวของผู้เขียนเป็นการปูพื้น จนไล่เรียงไปถึงการเข้ามาสู่เส้นทางสายนักการทูต ตั้งแต่การเข้าสอบ ซึ่งจะมีทั้งการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และยังมีการสอบด้วยกิจกรรมพิเศษ(เป็นข้อมูลใหม่ที่เคยทราบว่ามีการสอบคัดเลือกข้าราชการกันแบบนี้ด้วย)
    จากนั้น ก็จะเป็นการบอกเล่าถึงการเข้ารับการอบรมในฐานะข้าราชการน้องใหม่ในกระทรวงการต่างประเทศ ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการทูต การทำงานของนักการทูต เช่น ศัพท์ที่ใช้ในวงการทูต ธรรมเนียมต่างๆ พิธีการทูต มารยาทบนโต๊ะอาหาร
    ที่น่าสนใจคือ วิธีการเจรจาเพื่อผลประโยชน์ของประเทศ ซึ่งก็คือการเมืองระหว่างประเทศนั่นเอง โดยมีเครื่องมือที่สำคัญคือ ศิลปะในการพูดแบบนักการทูต ที่บางครั้งการพูดอย่างหนึ่งอาจจะหมายถึงอีกอย่างหนึ่งก็เป็นได้
    นอกจากนี้ ผู้เขียนยังสอดแทรกเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองต่างๆ ที่เขาได้ไปเยือนในฐานะนักการทูตจากประเทศไทย
    อ่านเล่มนี้จบแล้ว ก็ได้รับทราบข้อมูลในวงการทูตหลายเรื่องที่ยังไม่ทราบ หรือใครสนใจอยากเข้าสู่วงการนี้ ลองเอาเล่มนี้ไปอ่านดู ก็น่าจะได้ข้อมูล เพื่อใช้ในการเตรียมตัว..


-------------------

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More