Share

หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2554

ก่อนสมัยใหม่


"..เรื่องราวโดยรวมเหมาะสำหรับผู้สนใจในเรื่องของกรีกโบราณ ดั่งคำที่ อ.ไชยันต์บอกไว้ว่า หนังสือเล่มนี้เป็นเพียงการเล่าเรื่องทำนองเล่าสู่กันฟังให้รู้ว่าโลกโบราณเขาคิดเขาทำอะไรกัน มันเชื่อมโยงกับเรื่องราวในปัจจุบันได้หรือไม่.."หากเอ่ยชื่อหนังสือ ซึ่ง อ.ไชยันต์ ไชยพร เป็นผู้เขียน
   หลายคนรวมทั้งผมเอง ก็คงจะคิดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับโพสต์ โมเดิร์น (Post Modern)
   เพราะก่อนหน้านี้ อ.ไชยันต์ออกหนังสือเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้มาแล้วถึง 2 เล่ม (เล่มแรก โพสต์ โมเดิร์น แนะนำเมื่อ 8 เมษายน 2550 และอีกเล่ม โพสต์ โมเดิร์น อิน เจแปน เมื่อ 13 มกราคม 2551)

   แต่มาเมื่อไม่นานนี้ อ.ไชยันต์ได้รวบรวมงานเขียนจากหนังสือ อะ เดย์ วีคลีย์ มาเป็นหนังสือหนึ่งเล่ม ในนาม พรี โมเดิร์น (Pre Modern)
   การเปลี่ยนแนวจากหลังมาก่อนเช่นนี้ อาจมีคนแปลกใจว่า ผู้ที่เคยเขียนเรื่องหลังสมัยใหม่ แล้ววันดีคืนดี กลับเปลี่ยนใจมาเขียนเรื่องก่อนสมัยใหม่ได้อย่างไรกัน
   แต่สำหรับผู้นักอ่านซึ่งติดตามงานของ อ.ไชยันต์มาก่อนหน้านี้ หากได้มาอ่านพรี โมเดิร์น ที่พูดถึงเรื่องราวในยุคกรีกโบราณ อาจจะไม่แปลกใจ
   นั่นก็เพราะงานเขียนก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่ของเขา ก็มักจะอ้างถึงแนวคิดของนักปรัชญาชาวกรีกโบราณอยู่เสมอ
   นอกจากนี้ หัวหน้าภาควิชาปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้นี้ ยังจบการศึกษาปริญญาเอกด้านปรัชญาการเมือง โดยการทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับแนวคิดทางการเมืองในงานของเพลโต และได้รับการเรียกขานจากบรรดานิสิตจุฬาฯว่า "โสกราตีสคนสุดท้าย" !!
   แล้วทำไมพรี โมเดิร์น เล่มนี้ จึงกล่าวถึงกรีกโบราณ
   ทำไม พรี โมเดิร์นจึงไม่ได้กล่าวถึงสมัยใหม่อย่างที่เราเข้าใจกัน
   พรี โมเดิร์น หรือก่อนสมัยใหม่ทำไมจึงไม่ใช่ยุคกลางหรือยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
   นั่นก็ด้วยเหตุผลที่ อ.ไชยันต์ให้ไว้ว่า ยุคสมัยใหม่ในยุโรป มี 2 ครั้ง
   และหนังสือเล่มนี้ก็แบ่งเป็น 2 ภาคด้วยเช่นกัน
   ภาคแรก อ.ไชยันต์เล่าถึงสภาพของกรีกโบราณ โดยมีบางช่วงบางตอนเปรียบเทียบกับสภาพการเมืองในประเทศไทย
   ส่วนภาคสอง อ.ไชยันต์จับเอา "จานพิด" อ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ หรือ จมื่นเลี่ยนเพียรตอบ ของเขา มาเป็นอีกหนึ่งในตัวละครดำเนินเรื่อง
   เรื่องราวโดยรวมเหมาะสำหรับผู้สนใจในเรื่องของกรีกโบราณ ดั่งคำที่ อ.ไชยันต์บอกไว้ว่า หนังสือเล่มนี้เป็นเพียงการเล่าเรื่องทำนองเล่าสู่กันฟังให้รู้ว่าโลกโบราณเขาคิดเขาทำอะไรกัน มันเชื่อมโยงกับเรื่องราวในปัจจุบันได้หรือไม่
   อ่านแล้ว บางครั้งก็แอบอมยิ้มไปกับการเชื่อมโยงระหว่างกรีกโบราณกับประเทศไทยปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องการเมือง เรื่องประชาธิปไตย
   ทั้งๆ ที่เรื่องราวของ 2 ยุคนี้ ห่างกันเกือบ 3 พันปี..

-------------------

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More