Share

หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2554

สองนคราประชาธิปไตย


".. ความเห็นที่ไม่ตรงกันของ "สองนครา" นี้ กลายเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่ทำให้ประเทศกลับไปอยู่ในภาวะความขัดแย้งอีกครั้ง ซึ่งหลายคนมองว่า ประเทศไทยไร้ทางออกทางการเมือง .."


เมื่อมองสถานการณ์ทางการเมือง หลังการเลือกตั้งในปี 2550

   ทั้งความไม่พอใจในรัฐบาลว่าอาจจะขี้เหร่ หรือไม่พอใจจนต้องออกมาตั้งเมืองกลางถนนเพื่อประท้วงขับไล่ (ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ แค่ปีกว่าๆ บอกว่าจะไม่เคลื่อนไหว)

   ก็ทำให้นึกถึงทฤษฎีทางรัฐศาสตร์สุดคลาสสิคอย่าง "สองนคราประชาธิปไตย" ของ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ทฤษฎีที่เห็นว่า คนชนบทตั้งรัฐบาล แต่ชนชั้นกลางเป็นคนล้มรัฐบาล (หน้าปกหนังสือที่นำมาประกอบนี้ จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ทิปปิง พอยท์ เพรส เมื่อเดือนกันยายน 2546 ราคา 110 บาท ในเล่มนี้เพิ่มบทสัมภาษณ์ อ.เอนกเข้าไปด้วย)


   ผมนึกถึง "สองนคราประชาธิปไตย" ก็เพราะหลังการเลือกตั้ง หลายต่อหลายคน ส่วนใหญ่คือชนชั้นกลาง อันหมายรวมถึงคนกรุงเทพฯและคนในเขตเมืองของต่างจังหวัด ต่างแสดงอาการไม่ชอบใจเอาเสียเลยเมื่อได้นายกรัฐมนตรีชื่อ "สมัคร สุนทรเวช" ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้โหยหากันเหลือเกินกับการเลือกตั้ง แต่เมื่อผลการเลือกตั้งออกมาแล้วกลับไม่ยอมรับ

   ชนชั้นกลางบางคน บ้างก็ว่า คนไทยในบางภูมิภาค "โง่" ที่เลือกคนพวกนี้มาเป็นรัฐบาล บ้างก็ว่า มีการใช้ "เงิน" เพื่อการซื้อเสียง ทำให้ชนชั้นกลางหลายคนตอบรับกับการเคลื่อนไหว "ขับไล่" รัฐบาล

   ในขณะเดียวกัน คนชนบท ซึ่งเป็น "ผู้เลือก" คนเหล่านี้เข้ามา ก็มีคำอธิบายเป็นเหตุผลที่ฟังแล้ว ไม่ได้เปลี่ยนไปจากทฤษฎีนี้สักเท่าไหร่

   และจากคำกล่าวหาของชนชั้นกลาง คนชนบทหลายคนก็ไม่พอใจกับคำกล่าวหาของคนชั้นกลาง บ้างก็บอกว่า เงินที่เขาได้รับไม่ใช่การซื้อเสียง แต่เป็นค่ารถ เป็นสินน้ำใจ เพราะถึงจะไม่จ่ายเขาก็ยังจะเลือกเหมือนเดิม

   ความเห็นที่ไม่ตรงกันของ "สองนครา" นี้ กลายเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่ทำให้ประเทศกลับไปอยู่ในภาวะความขัดแย้งอีกครั้ง ซึ่งหลายคนมองว่า ประเทศไทยไร้ทางออกทางการเมือง

   นอกเสียจากว่า สองนคราจะหันมายอมรับและเข้าใจกัน ยอมในสิ่งที่ควรจะยอมกันได้ ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์

   เช่นนั้นแล้วก็อาจจะเห็นทางออกในเวลาที่ไม่สายเกินไป..

-----------------------

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More