Share

หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2554

การเมืองเรื่องเจ้าฟ้ากุ้ง

คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๑

"..กรณีการสิ้นพระชนม์ของเจ้าฟ้าพระองค์นี้มีเรื่องของการเมืองภายในกรุงศรีอยุธยาเข้ามาเกี่ยวข้อง.."

หากเอ่ยถึง "เจ้าฟ้ากุ้ง" แล้ว
    ในความรับรู้กันเป็นการทั่วไปนั้น จะพบว่า เจ้าฟ้ากุ้ง หรือ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ กรมพระราชวังบวรมหาเสนาพิทักษ์ เป็นกวีเอกในยุคกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งสิ้นพระชนม์จากข้อหาลักลอบกระทำการเป็นชู้กับพระสนมของพระราชบิดา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
    แต่เมื่อมีการศึกษาค้นคว้ากันมากขึ้น กลับพบเรื่องราวที่มากไปกว่านั้น
    ดังเช่นในงานวิจัยของ เทพมนตรี ลิมปพยอม นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ซึ่งนำมาสู่หนังสือชื่อ "การบ้านการเมืองเรื่องเจ้าฟ้ากุ้ง" พิมพ์ครั้งแรกเดือนตุลาคม 2541 โดยสำนักพิมพ์มติชน ที่ฉายภาพให้เห็นข้อมูลอีกมุมหนึ่ง ซึ่งมากไปกว่าความรับรู้ทั่วไป
    นั่นคือพบว่า กรณีการสิ้นพระชนม์ของเจ้าฟ้าพระองค์นี้มีเรื่องของการเมืองภายในกรุงศรีอยุธยาเข้ามาเกี่ยวข้อง
    ในการให้ข้อมูลของ อ.เทพมนตรีนั้น นอกจากข้อมูลจากเอกสารทางประวัติศาสตร์แล้ว เขายังนำพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้ากุ้งมาประกอบด้วย ไม่ว่าจะเป็นเพลงยาวเจ้าฟ้ากุ้งและเจ้าฟ้าสังวาลย์, เห่กากี, นิราศธารโศก, บทเห่สังวาสและบทเห่ครวญ
     อ.เทพมนตรีอธิบายให้เห็นว่า ช่วงเวลานับตั้งแต่เกิดสงครามกลางเมืองเมื่อปี 2276 ซึ่งเป็นสงครามกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อยุธยา พระบรมมหาราชวังบางส่วนได้รับความเสียหาย จนเสียกรุงครั้งที่ 2 เมื่อปี 2310 นั้น การเมืองในกรุงศรีอยุธยามีสภาพเป็นอย่างไร
    โดยเฉพาะความไร้เสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง อันเป็นผลมาจากการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงดำเนินนโยบายทางการเมือง โดยการให้อำนาจพระราชโอรสเพื่อใช้คานอำนาจกับบรรดาขุนนาง ซึ่งประสบความสำเร็จในช่วงแรกเท่านั้น เพราะท้ายที่สุดแล้ว บรรดาพระราชโอรสกลับแย่งชิงอำนาจกันเอง ระหว่าง 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ ซึ่งมีเจ้าฟ้ากรมขุนอนุรักษ์มนตรี(สมเด็จพระเจ้าเอกทัศ) และเจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิต(สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร) กับกลุ่มเจ้าสามกรม จนทำให้เจ้าฟ้ากุ้งต้องสิ้นพระชนม์
    สภาพการเมืองของกรุงศรีอยุธยาเช่นนี้ ยังส่งผลต่อเนื่องมาถึงช่วง 2 รัชกาลสุดท้าย จนเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการล่มสลายของราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา
    ในเวลาต่อมา..

-----------------------

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More