Share

หน้าเว็บ

วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554

ปล่อยวางอย่างเซน

".. "ปล่อยวางอย่างเซน" เป็นการรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับเซนไว้หลายเรื่อง หนึ่งในนั้นเป็นเรื่องชื่อเดียวกับหนังสือ ซึ่งคำว่า "ปล่อยวาง".."

รุ่นพี่ท่านหนึ่งแนะผมว่า
   ควรจะหาหนังสือเก่าๆมาเขียนใน "รหัสหนังสือ" บ้าง เพราะหนังสือเก่าๆดูจะตกผลึกได้ละเอียดกว่าหนังสือใหม่ๆหลายเล่มในช่วงนี้ ซึ่งผมเองก็เห็นด้วย จึงทำให้คิดถึงหนังสือเล่มหนึ่งในตู้
   "ปล่อยวางอย่างเซน" คือหนังสือเล่มนั้น
   รวบรวมและเรียบเรียงโดย ละเอียด ศิลาน้อย พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2532 ส่วนภาพปกที่เห็นกันอยู่นี้ คือเล่มพิมพ์ครั้งที่ 13 โดยสำนักพิมพ์ดอกหญ้า พิมพ์เมื่อประมาณปี 2537
   หนังสือเล่มนี้ยังพิมพ์ออกมาอยู่เรื่อยๆ เท่าที่ทราบข้อมูล เมื่อปี 2550 พิมพ์ถึงครั้งที่ 26 แล้ว
   "ปล่อยวางอย่างเซน" เป็นการรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับเซนไว้หลายเรื่อง หนึ่งในนั้นเป็นเรื่องชื่อเดียวกับหนังสือ ซึ่งคำว่า "ปล่อยวาง" เป็นคำที่ได้ยินกันบ่อยครั้งสำหรับผู้ที่สนใจในเซน และมักจะมีผู้ที่เข้าใจความหมายผิดไปจากที่ควรเป็น กลายเป็นว่า ไม่ยึดมั่นถือมั่นไปเสียทุกเรื่อง ซึ่งไม่เป็นอย่างนั้น
   นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตเซน จะหมายความว่าอย่างไรคงต้องหาอ่านกัน และเรื่องราวเกี่ยวกับ"ชาล้นถ้วย" ที่หลายคนอาจเคยได้ยินมา แต่ยังไม่ทราบรายละเอียดกัน
   แต่หากจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ ก็อาจจะเป็นเรื่องราวในบทท้ายๆของหนังสือเล่มนี้ ชื่อ "กับคนบางคนพูดด้วยยาก" ซึ่งน่าจะใช้ได้กับหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้ใช้กับบางคนเหมือนชื่อ
   เพราะหลายๆฝ่ายในขณะนี้ คล้ายจะเหมือนในบทนี้บอกไว้ว่า..
   "เขาได้ยินเสียงของตัวเขาเองในสมองดังกึกก้องอยู่ทุกเวลา พอเราอ้าปาก เขาก็ได้ยินเสียงก้องในสมองของเขาเองแล้วว่าเราจะพูดอะไร"
   ส่วนวิธีการหาทางออกของปัญหาก็พอจะมีในเล่มนี้เหมือนกัน แต่จะนำไปใช้ได้ผลหรือไม่ ผมยังไม่แน่ใจ เพราะแม้แต่ผู้ใหญ่หลายท่าน ซึ่งพยายามเสนอทางออกให้ ยังไม่มีใครฟัง
   อาจจะต้องรอให้เสียงดังในสมอง หรือรอให้น้ำในถ้วยชาของพวกเขาลดลงเสียบ้าง
   อาจจะเห็นทางออกได้กัน..

--------------------------

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๑

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More