Share

หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554

คล้ายจะแผก..แต่ไม่แตกต่าง Different but Similar

"..กระป๋องทุกใบที่นำมาถ่ายภาพ ล้วนแล้วแต่เป็นกระป๋องทั้งนั้น จะต่างกันก็แค่ยี่ห้อสินค้าข้างกระป๋อง ซึ่งเป็นตัวกำหนดลายและสีของกระป๋อง.."


แรกถ่ายภาพชุดนี้
    ผมยังไม่ได้คิดว่าจะมีแนวคิดอะไร เพียงแต่อยากจะถ่ายกระป๋อง ก็เลยดื่มแล้วล้างเก็บไว้เรื่อยๆ พอมีมากพอก็จึงนำมาถ่าย
    มาเริ่มกดได้สักสองสามรูป ไอเดียก็เริ่มบรรเจิด
    เริ่มคิดถึงคำว่า "เหมือนในความต่าง"    คิดถึงเพราะว่า กระป๋องทุกใบที่นำมาถ่ายภาพ ล้วนแล้วแต่เป็นกระป๋องทั้งนั้น จะต่างกันก็แค่ยี่ห้อสินค้าข้างกระป๋อง ซึ่งเป็นตัวกำหนดลายและสีของกระป๋อง
    หรือแม้แต่ยี่ห้อเดียวกัน ก็ยังมีความต่างกันได้ อย่างเช่น ใต้กระป๋องที่ระบุเวลาและวันที่บรรจุไว้ ซึ่งย่อมจะมีกระป๋องที่บรรจุในเวลาเดียวกันน้อยมาก
    เปรียบเหมือนคน แม้่จะต่างเผ่าพันธุ์ ต่างเชื้อชาติ ต่างสีผิว เพศ วัย แต่พวกเราต่างก็เป็นคนเหมือนกันทั้งนั้น

คล้ายจะแผกแต่ไม่แตกต่าง
คล้ายจะห่างแต่เหมือนชิดใกล้
คล้ายจะไกลแต่ีกลับอยู่ในใจ
คล้ายจะไปแต่จิตยังคะนึง

    กลอนอาจจะอ่านแล้วเหมือนไม่เกี่ยว อาจจะไม่เกี่ยวจริงๆ ครับ
    แบบว่า กลอนพาไป..

----------------------------

ชมภาพชุดนี้ ได้ที่  http://www.flickr.com/photos/dekchildkong/sets/72157625595165869/

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More