Share

หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ฉบับที่ 7

".. เล่มนี้ ไม่ได้บรรจุแต่สัมภาษณ์พิเศษเท่านั้น แต่ยังมีสุนทรพจน์ประวัติศาสตร์ ของบุคคลระดับโลก .."

หลังจากที่สำนักพิมพ์ openbooks ตีพิมพ์วารสารรายสะดวก OCTOBER ฉบับที่ 6 "ปฏิวัติ 2549" เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2550
    1 ปีกว่าๆ ไม่นานนักจากนั้น OCTOBER ก็วางแผงอีกครั้งเป็นฉบับที่ 7 คราวนี้มาในนาม NEXT พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 ราคา 250 บาท มี กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์ และสินีนาถ เศรษฐพิศาล เป็นบรรณาธิการ
    เล่มนี้ ไม่ได้บรรจุแต่สัมภาษณ์พิเศษเท่านั้น แต่ยังมีสุนทรพจน์ประวัติศาสตร์ ของบุคคลระดับโลก เช่น สุนทรพจน์ของบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐ ในขณะรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง และคำกล่าวขอขมาชนพื้นเมืองของเควิน รัดด์ นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย ในนามของรัฐสภาออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งแปลโดย อ.สฤณี อาชวานันทกุล ผู้แปลและเรียบเรียงหนังสือ "วิชาสุดท้าย" [ที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน] เปิดนำเป็นบทแรกๆ
    ตามมาด้วยคำให้สัมภาษณ์ ที่แบ่งไว้เป็นบทต่างๆ เริ่มจากเศรษฐศาสตร์การเมือง อาทิ การมองการเมืองไทยผ่านแว่นตาของ อ.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ นักประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกา สัมภาษณ์โดย อ.ปกป้อง จันวิทย์ ซึ่งจะช่วยอธิบายสิ่งที่ อ.ธเนศเคยบอกไว้ว่า "สิ่งที่เกิดขึ้นในแวดวงการเมืองไทยในปัจจุบันนั้น สหรัฐอเมริกาเคยผ่านมาหมดแล้ว"
    บทเกี่ยวกับตัวตนและความคิด ผ่านการสัมภาษณ์สุวิทย์ เมษินทรีย์ ลูกศิษย์และมือขวาสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ บทสัมภาษณ์ อ.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ อ.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ และ อ.สุรัตน์ โหราชัยกุล สัมภาษณ์โดยภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
    และจบด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตและศิลปะ อาทิ บทสัมภาษณ์มาโนช พุฒตาล เกี่ยวกับมุสลิมในโลกสมัยใหม่
    ท่านใดที่ชื่นชอบอ่านปากคำของผู้คน ทั้งจากการเตรียมตัวมาก่อนในรูปแบบสุนทรพจน์ และบทสัมภาษณ์กันแบบถาม-ตอบ ไม่ควรพลาดอ่าน October ฉบับที่ 7 นี้ 
    ด้วยประการทั้งปวง..

---------------------

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๒


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More