Share

หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ลับล้วงลึก พธม.

".. บางตอนของเล่ม อาจจะทำให้เราเห็นตัวอย่างของสำนวน "รักมากก็เกลียดมาก" หรือประโยคที่ว่า "เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด" .."

"ยุติความรุนแรง แสวงสันติด้วยการสานเสวนา "
    ยกมือเห็นด้วยอีกหนึ่งเสียงครับ เพราะไม่มีปัญหาใดแก้ไขได้ด้วยการใช้กำลัง ซึ่งเมื่อมองสภาพความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ ก็จะเห็นภาพกลุ่มใหญ่ๆ 3 พวก
    กลุ่มสนับสนุน พ.ต.ท.ทักษิณ กลุ่มไม่เอา พ.ต.ท.ทักษิณ และอีกกลุ่มคือ คนตรงกลาง ซึ่งน่าจะมีจำนวนมากกว่าสองกลุ่มแรกรวมกันเสียอีก เพียงแต่อาจจะมีเสียงไม่ดังเท่า
    ข้อมูลของกลุ่มแรก เราได้เห็นกันมามาก ตั้งแต่ พ.ต.ท.ทักษิณยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี แต่ข้อมูลในส่วนของกลุ่มไม่เอา พ.ต.ท.ทักษิณ คือ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เรายังไม่ได้รับรู้ในเชิงลึกกันมากนัก
    เมื่อเจอ "ลับ ล้วง ลึก พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย" ก็คิดว่า เล่มนี้ให้ข้อมูลของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้มากขึ้น พิมพ์ครั้งแรกเดือนตุลาคม 2551 เห็นชื่อหนังสือครั้งแรก ไม่ต้องดูชื่อสำนักพิมพ์ก็พอเดาออกว่าคือ สำนักพิมพ์มติชน
    หนังสือเล่มนี้จัดทำโดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน หมายความว่า มีผู้เขียนหลายท่าน ดังนั้น จึงมีข้อด้อยอยู่ที่ความลื่นไหลระหว่างบท และสำนวนภาษาที่ใช้ในแต่ละบทแต่ละตอน ไม่เหมือนกัน
    เนื้อหาลับและลึก ซึ่งล้วงมาจนเป็นหนังสือเล่มนี้ ทั้งหมดเพื่ออธิบายปรากฏการณ์พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ไล่เรียงมาตั้งแต่กำเนิดพันธมิตรฯ, การขยายเครือข่าย, ทุนพันธมิตรฯ, การ์ดพันธมิตร, ปฏิบัติการไทยคู่ฟ้า ปิดท้ายด้วยการเสนอทางออกจากวิกฤต
    บางตอนของเล่ม อาจจะทำให้เราเห็นตัวอย่างของสำนวน "รักมากก็เกลียดมาก" หรือประโยคที่ว่า "เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด"
    บางตอนก็ทำให้ผมควานหาเครื่องคิดเลขมาบวกลบคูณหารว่า ตอนนี้มีเงินหมุนเวียนในระบบเท่าไหร่กัน ก็ไม่แน่ใจว่า เครื่องคิดเลข 6-7 หลักจะรองรับได้หรือไม่
    หาอ่านกันได้ ทั้งผู้นิยมมือตบ, คนรักทักษิณ และไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อมูลไว้พิจารณา
    ฟังหูไว้หู ย่อมจะดีกว่า ฟังความข้างเดียว.. 

---------------

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More