Share

หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

บูชาครู


".. เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ 'รงค์เล่าถึง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ตั้งแต่เมื่อครั้งที่ 'รงค์ได้เข้าไปทำงานในอาคาร 6 ถนนราชดำเนิน เป็นการเล่าเรื่องราวอย่างที่ศิษย์คนหนึ่งจะกล่าวถึงอาจารย์ .."

"ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ในเงาเวลาของ 'รงค์ วงษ์สวรรค์" ชื่อหนังสือบ่งบอกเรื่องราวภายในแทบจะชัดเจน
    แน่นอน หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรี และพอจะคาดเดาได้ว่า ผู้เขียนคือ 'รงค์ วงษ์สวรรค์
    หนังสือเล่มนี้ พิมพ์ครั้งแรกเมื่อกว่า 13 ปีที่แล้ว คือเมื่อเดือนมกราคม 2539 โดยสำนักพิมพ์มติชน
    แต่ปกหนังสือที่เห็นนี้ เป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 โดยสำนักพิมพ์ โอเพ็น บุ๊คส์ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 เป็นหนังสือเล่มที่สาม ในชุด โมเดิร์น มาสเตอร์
    สำนักพิมพ์อธิบายถึงโครงการนี้ที่ปกหลังของหนังสือว่า..
    "เป็นโครงการเฟ้นหาหนังสือที่หายหน้าหายตาไปจากแผง แต่เป็นผลงานของบุคคลผู้มีอิทธิพลทางปัญญาและการก้าวย่างของสังคมไทยยุคสมัยใหม่ มาพิมพ์ใหม่
    "โดยมีเจตนาให้วัฒนธรรม การอ่าน การเขียน การแสดงความคิดเห็นของคนไทยมีความต่อเนื่อง
    "และด้วยหวังว่าผลงานเหล่านี้ จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยร่วมสมัย ได้ก้าวสู่อนาคตที่แข็งแรงทางปัญญาสืบไป"
    เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ 'รงค์เล่าถึง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ตั้งแต่เมื่อครั้งที่ 'รงค์ได้เข้าไปทำงานในอาคาร 6 ถนนราชดำเนิน เป็นการเล่าเรื่องราวอย่างที่ศิษย์คนหนึ่งจะกล่าวถึงอาจารย์
    นอกจากการทำงานในหนังสือพิมพ์สยามรัฐแล้ว ยังมีเรื่องราวในช่วงที่ไปลอนดอน ไปขุนตาน
    หรือแม้แต่เรื่องเกี่ยวกับปกหนังสือ "หอมดอกประดวน" ที่เขียนในปี 2511
    ในหนังสือเล่มนี้ นอกจากจะได้อ่านสำนวนการเขียนของ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ แล้ว ยังจะได้ชมภาพถ่ายฝีมือ 'รงค์อีกด้วย
    หนังสือที่กล่าวถึง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ หลายเล่มอาจจะกล่าวถึงในเชิงชีวประวัติบุคคลสำคัญ บ้างก็เขียนถึงในลักษณะงานวิจัย งานทางวิชาการ หรือกล่าวถึงประสบการณ์ที่ได้พบปะกับคุณชาย
    แต่หนังสือเล่มนี้มีอะไรมากกว่านั้น นั่นก็เพราะนอกจากจะกล่าวถึงเรื่องราวที่ได้พบเห็นแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังถือเป็นการบูชาครู ซึ่งทำให้่ผู้เขียนทั้งปีติโสมนัสและโทมนัสในเวลาเดียวกัน..

--------------------หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๒Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More