Share

หน้าเว็บ

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ศัพท์และอักษร

".. เป็นการรวบรวมงานนิพนธ์ทางภาษาและนิรุกติศาสตร์ของจิตร ภูมิศักดิ์ โดยส่วนใหญ่ นำมาจากหนังสือภาษาและนิรุกศาสตร์ .."

"ศัพท์สันนิษฐานและอักษรวินิจฉัย" หนึ่งในหนังสือ "โครงการสรรพนิพนธ์จิตร ภูมิศักดิ์ ชุดนิรุกติศาสตร์" โดยสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน
    วิชัย นภารัศมี บรรณาธิการ เขียนไว้ในคำนำบรรณาธิการว่า เป็นการรวบรวมงานนิพนธ์ทางภาษาและนิรุกติศาสตร์ของจิตร ภูมิศักดิ์ โดยส่วนใหญ่ นำมาจากหนังสือภาษาและนิรุกศาสตร์ ซึ่งพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี 2519 โดยสำนักพิมพ์สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ในชื่อ "จิตร ภูมิศักดิ์ อัจฉริยะของประชาชน" แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 จึงต้องระงับไป 
    จนอีก 3 ปี คือปี 2522 สุชาติ สวัสดิ์ศรี นำมาจัดพิมพ์ใหม่ ในชื่อ "ภาษาและนิรุกศาสตร์" โดยสำนักพิมพ์ดวงกมล
    สำหรับ ศัพท์สันนิษฐานและอักษรวินิจฉัย เล่มนี้ พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2548 โดยสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน วิชัยเขียนไว้ว่า ได้จัดแบ่งหมวดหมู่ โดยพิจารณาจากความต้องการหรือความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้เขียน คือ 1.หมวด ไทย-เขมร 2.หมวดศัพท์สันนิษฐาน 3.หมวดการพิจารณาที่มาของศัพท์ และ 4.หมวดอักษรวินิจฉัย
    แต่หากดูจากสารบัญแล้ว จะแบ่งเป็น 2 หมวดใหญ่คือ ศัพท์สันนิษฐาน และอักษรวินิจฉัย ซึ่งเป็นไปตามชื่อของหนังสือเล่มนี้
    ใน หมวดศัพท์สันนิษฐาน ก็จะมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคำศัพท์ต่างๆ เช่น "ปลาผอก" ซึ่งมีคำแปลไม่ได้เป็นของไกลตัวคนไทยไปมากนัก แต่ทำไมต้องใช้คำนี้
    คำว่า "ตำรวจ" หมายถึงอะไร และมีที่มาอย่างไร รวมถึงคำว่า "จังหวัด" คำเหล่านี้มีที่มาจากไหนกัน หรือคำว่า "กลาโหม" จริงๆแล้วควรเขียนว่าอย่างไร
    หมวดอักษรวินิจฉัย ทั้งที่เกี่ยวกับลายสือไทยและหลักภาษาไทย
    ด้วยเหตุที่หนังสือเล่มนี้ เขียนไว้เมื่อราว 30 กว่าปีที่แล้ว จึงมีบางหลักฐานยังคงเป็นหลักฐานเก่าในยุคนั้น เช่น เรื่องของหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหง เรื่องการอพยพของคนไทย
    แต่ก็เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย ไม่ได้มีผลกระทบมากนักต่อเรื่องราว ที่มีประโยชน์ในหนังสือเล่มนี้..

-------------------

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๒


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More