Share

หน้าเว็บ

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อ


".. เรื่องราวเกี่ยวกับสำนวนเรื่องช้างเท้่าหน้าและช้างเท้าหลัง จริงแล้วที่ผู้หญิงเป็นช้างเท้่าหลัง แต่อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อไปว่า ความหมายจะเป็นอย่างที่เห็น .."

"อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อ" หนังสือซึ่งเขียนโดย อ.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ อาจารย์ด้่านรัฐศาสตร์และภูมิรัฐศาสตร์
    หากใครเป็นแฟนประจำหนังสือพิมพ์มติชน รายวัน ก็จะได้พบบทความของ อ.โกวิท อยู่เป็นประจำทุกวันพุํธในหน้ากระแสทรรศน์

    หนังสือเล่มนี้เป็นการเลือกเอาบทความบางส่วนของ อ.โกวิทจากหนังสือพิมพ์มติชน ตั้งแต่ปี 2537-2551 จำนวน 58 เรื่อง
    แบ่งเป็น 3 หัวข้อใหญ่คือ นานาทัศนะ, ประวัติศาสตร์ และรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
    พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม 2551 โดยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ความหนา 340 หน้า ราคา 195 บาท
    เนื้อหาไล่เรียงไปตามหัวข้อใหญ่ 3 ข้อดังกล่าว เริ่มจาก นานาทัศนะ เช่น เรื่องการมีภริยา 4 คนของมุสลิม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ไม่ได้มีง่ายๆเหมือนอย่างที่ใครชอบพูดเล่นกันว่า อยากเป็นมุสลิม เพราะจะได้มีเมีย 4 คน
    เรื่องราวเกี่ยวกับสำนวนเรื่องช้างเท้่าหน้าและช้างเท้าหลัง จริงแล้วที่ผู้หญิงเป็นช้างเท้่าหลัง แต่อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อไปว่า ความหมายจะเป็นอย่างที่เห็น
    หัวข้อประวัติศาสตร์ อาทิ เรื่องราวเกี่ยวกับเขาพระวิหาร บทความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของการบริหารรัฐกิจไทย หรือเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ซ้ำรอย
    หัวข้่อรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เช่น เรื่องราวของการเมืองเปรียบเทียบมิติใหม่ บทความเรื่องรามเกียรติ์หรือรามายณะ ก็เหมือนหลักนิติศาสตร์กับหลักรัฐศาสตร์ เรื่องราวว่าด้วยพรรคการเมือง เรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น เรื่องราวเกี่ยวกับรัฐบาลแห่งชาติ
    หนังสือเล่มนี้ อ่านสนุก เหมือนกับข้อความบนหน้าปกที่ว่า "วิชาการแบบขำขัน เข้าใจง่าย ได้สาระความรู้ เข้าถึงได้ทุกชนชั้น"
    แต่ก็อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อผมทั้งหมดล่ะครับ
    เหมือนอย่างที่ชื่อหนังสือเล่มนี้ว่าไว้ อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อ
    จนกว่าคุณๆจะได้อ่านเอง... 

------------------

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๒


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More