Share

หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ชาติ ศาสนา ซาชิมิ

".. แม้ว่าเรื่องราวเกือบทั้งหมดในเล่มนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ แต่ก็ทำให้คิดถึงบางเรื่องราวในเมืองไทยได้ .."

ชาติ ศาสนา ซาชิมิ” หนังสือซึ่งบอกเล่าการเปลี่ยนแปลงของโลกและการปรับตัวของผู้คนได้ดีเล่มหนึ่ง
    แม้ว่าเรื่องราวเกือบทั้งหมดในเล่มนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ แต่ก็ทำให้คิดถึงบางเรื่องราวในเมืองไทยได้ นั่นก็เพราะว่าสิ่งต่างๆล้วนเชื่อมโยงกันจนยากจะปฏิเสธได้ และเรื่องราวต่างๆก็เกิดขึ้นจากคน ซึ่งยังคงมีบาปและกิเลสเหมือนๆกัน
    ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา เป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2551 โดยสำนักพิมพ์โอเพ่น บุ๊คส์
    เขาเขียนไว้ในคำนำว่า หนังสือเล่มนี้มุ่งหวังที่จะอธิบายผลกระทบของโลกาภิวัตน์ซึ่งมีต่อส่วนต่างๆของสังคม โดยพยายามอธิบายข่าวที่เกิดขึ้นเชื่อมโยงกับความเป็นมาของประวัติศาสตร์ ซึ่งมักไม่มีพื้นที่พอที่จะเขียนลงไปหน้าหน้งสือพิมพ์ รวมทั้งพยายามอธิบายวิธีการ ข้อจำกัด และอุปสรรคในการแสวงหาคำตอบให้แก่ปัญหาที่เผชิญหน้าโลกเราอยู่ทุกวันนี้
    อย่างเช่นเรื่องราวของ แชโบล ในเกาหลีใต้ ซึ่งก่อให้เกิดสามเหลี่ยมเหล็ก ทำให้เห็นว่าการเอาคนรวยเข้าคุกนั้นยากแค่ไหน ยิ่งเป็นนักการเมืองรวยๆด้วยแล้ว ยิ่งจะยากขึ้นอีก
    เรื่องราวของสตาร์บัคส์ และเรื่องราวของซาชิมิ ร้านกาแฟและอาหารที่คนไทยในกรุงส่วนใหญ่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี แม้บางคนจะไม่ได้ดื่มและทานบ่อยครั้งก็ตาม
    เรื่องราวของนักการเมืองบางประเทศ ซึ่งเคยร่วมเป็นร่วมตายกันมา แต่ก็หักหลังกันได้ หรือแม้แต่เคยเป็นศัตรูกันมาก็หันมากอดกันอย่างหน้าชื่นตาบาน เพียงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว (แต่อ้างเพื่อชาติ?) ก็ทำให้อดคิดถึงประเทศไทยไม่ได้
    เรื่องราวการโฆษณาชวนเชื่อของนายกรัฐมนตรีบางประเทศ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าแทรกแซงและครอบงำสื่อ นี่ก็คล้ายๆจะได้เห็นเมื่อไม่นานมานี้เหมือนกัน
    ใช่ว่าในหนังสือเล่มนี้จะไม่มีเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยโดยตรง ในบทเกี่ยวกับของขวัญจากชาวฝรั่งเศสถึงอเมริกา ซึ่งใช้ในเชิงสัญลักษณ์ถึงเสรีภาพ ก็ได้กล่าวถึงระเบิดเวลาที่ฝรั่งชาตินี้ฝากไว้ให้ประเทศไทยและกัมพูชา
    และเพิ่งจะระเบิดขึ้นอีกครั้ง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของทั้งสองชาติเพื่อนบ้าน เมื่อไม่นานมานี้..

--------------------

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๑

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More