Share

หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ศึกษาผู้นำ

".. หนังสือเล่มนี้ แม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นการนำกรณีศึกษาจากผู้นำองค์กรแห่งยุค ซึ่งเป็นองค์กรด้านธุรกิจก็ตาม แต่ก็มีเนื้อหาที่นำมาปรับใช้ได้กับองค์กรประเภทอื่นๆ .."

"ผู้นำองค์กรแห่งยุค" เป็นหนังสือซึ่งเขียนโดย ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี นักคิด นักเขียน ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาตัวเอง ซึ่งมีผลงานมา 20 กว่าเล่มแล้ว
    พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม 2551 โดยสำนักพิมพ์บิสซีเดย์ ราคา 160 บาท มี สุภาพรรณ เยี่ยมชัยภูมิ เป็นบรรณาธิการ
    ภายในหนังสือเล่มนี้ ชัยเสฏฐ์ได้รวบรวมกรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับผู้นำองค์กรชั้นนำหลายๆองค์กรในหลายๆประเทศ
    ชัยเสฏฐ์บอกไว้ว่า กรณีศึกษาเหล่านี้จะเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการทำงานในการแก้ปัญหาขององค์กรที่มีแตกต่างกัน และรูปแบบการเป็นผู้นำที่มีแตกต่างกัน โดยแต่ละรูปแบบนั้น ไม่มีรูปแบบใดที่เป็นรูปแบบที่ดีที่สุด หรือเหมาะสมกับทุกสถานการณ์
    กรณีศึกษาในหนังสือเล่มนี้ ก็เช่น เรื่องแนวคิดการบริหารองค์กร จากผู้บริหารอะเมซอนดอทคอม
    เหตุการณ์ในบริษัทแคนอน ซึ่งเป็นกรณีศึกษาเรื่องแนวคิดการปรับเปลี่ยนองค์กร หรือเรื่องราวเกี่ยวกับมีความสุขในการทำงานจากการมองริชาร์ด แบรนสัน ผู้ก่อตั้งเวอร์จิน กรุ๊ป
    แนวคิดในการจูงใจพนักงาน กรณีศึกษาจากกูเกิล ที่เราจะพบว่า มีการปฏิบัติต่อพนักงานแบบให้โอกาสและยืดหยุ่นในการทำงาน รวมทั้งให้อิสระในการทดลอง กล้าที่จะเสี่ยงและล้มเหลวในบางโอกาส
    ตัวอย่างเกี่ยวกับความล้มเหลวในการสื่อสาร กรณีศึกษาจากนาซา องค์กรด้านอวกาศของสหรัฐอเมริกา
การเปลี่ยนแปลงของซีรอกซ์ เพื่อหนีจากภาวะล้มละลาย หรือเรื่องราวการเรียนรู้แนวคิดการบริหารจากอดีตของซีอีโออีเบย์
    หนังสือเล่มนี้ แม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นการนำกรณีศึกษาจากผู้นำองค์กรแห่งยุค ซึ่งเป็นองค์กรด้านธุรกิจก็ตาม แต่ก็มีเนื้อหาที่นำมาปรับใช้ได้กับองค์กรประเภทอื่นๆ
    เพราะในแต่ละองค์กรย่อมมีผู้นำและผู้ตาม มีบุึคลากร มีการดำเนินการ ที่จำเป็นต้องมีการบริหารงาน ไม่เว้นมีแต่องค์กรด้านการเมือง ซึ่งอาจจะนำไปใช้ได้
    แม้จะมีบุึคลิกที่ต่างอยู่มากก็ตาม..

------------------

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๒Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More