Share

หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

อัลจาซีร่า


".. หลายต่อหลายครั้ง เราได้เห็นข่าวจากสื่อแห่งนี้ ซึ่งมีแง่มุมที่แตกต่างไปจากสื่อตะวันตก แต่แม้ว่าเราจะได้เห็นข่าว ได้ยินชื่อ “อัลจาซีร่า” บ่อยครั้งและมากขึ้น แต่หลายคนยังไม่เคยทราบถึงที่มา โครงสร้าง บุคลากร วัตถุประสงค์ หรืออุดมการณ์ของสำนักข่าวแห่งนี้ .." 

ปัจจุบันนี้ มีคนเขาบอกว่า สื่อสารมวลชนได้กลายเป็นเครื่องมือสื่อสารไปมากกว่าบทบาทหน้าที่ที่ควรจะเป็น
    บ้างก็ว่า สื่อไม่ควรเป็นกระจกสะท้อนความเป็นไปในสังคมเพียงอย่างเดียวแล้ว หากแต่ต้องเป็นตะเกียงส่องทาง และควรเลือกข้าง (จริงหรือ?)
    หรือบางครั้ง สื่อก็กลายเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์พวกพ้องและโจมตีฝ่ายตรงข้าม โดยทั้งจงใจและไม่ตั้งใจ คือตกเป็นเครื่องมือ กลายเป็นกระบอกเสียง แทนที่จะทำหน้าที่สื่อสารมวลชนนำเสนอข้อเท็จจริงอย่างครอบถ้วน ถูกต้อง และเป็นกลางแก่ผู้รับสาร
    หากย้อนไปดูเรื่องราวที่ผ่านมา ใช่ว่าแต่ในปัจจุบันเท่านั้นที่จะใช้สื่อเพื่อต่อสู้กัน เพื่อประโยชน์ของตนเอง
    กรณีการจัดตั้งบีบีซีตั้งแต่เริ่มแรกก็เพื่อใช้ต่อสู้กับสื่อของนาซีเยอรมนีในช่วงสงครามโลก
    หรือกรณีของสื่อในโลกตะวันตกอีกหลายๆแห่งก็สมัครใจกลายเป็นเครื่องมือให้แก่ประเทศมหาอำนาจ โดยเฉพาะกรณีสงครามในตะวันออกกลาง ทั้งสงครามอ่าวเปอร์เซีย สงครามอัฟกานิสถาน และอิรัก
    กรณีของการมีข่าวสารเพียงด้านเดียวจากตะวันตก จึงกลายเป็นที่มาของสื่ออาหรับอย่าง “อัลจาซีร่า
    หลายต่อหลายครั้ง เราได้เห็นข่าวจากสื่อแห่งนี้ ซึ่งมีแง่มุมที่แตกต่างไปจากสื่อตะวันตก แต่แม้ว่าเราจะได้เห็นข่าว ได้ยินชื่อ “อัลจาซีร่า” บ่อยครั้งและมากขึ้น แต่หลายคนยังไม่เคยทราบถึงที่มา โครงสร้าง บุคลากร วัตถุประสงค์ หรืออุดมการณ์ของสำนักข่าวแห่งนี้
    เรื่องราวเหล่านี้ เราหาอ่านได้จากหนังสือ “สงครามสื่ออาหรับกับสื่อตะวันตก อัลจาซีร่า โทรทัศน์อาหรับท้าทายโลก” โดย พ.อ.สุรินทร์ หิรัญบูรณะ ผู้เขียน “ผ่าลัทธิก่อการร้าย มหันตภัยมนุษยชาติ” และ “จีฮาด วิเคราะห์การจับอาวุธขึ้นต่อสู้ของมุสลิม”
    จัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความหนาเพียง 114 หน้า แต่อัดแน่นไปด้วยข้อมูล สำนวนภาษาอ่านง่าย และสอดแทรกมุขขำๆไว้ให้พอผ่อนคลายจากเนื้อหาหนัก
    หนังสือเล่มนี้ได้รับคำนิยมจาก อ.ดรุณี หิรัญรักษ์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า ว่า ใช้ในการเรียนการสอนเรื่องสื่อต่างประเทศได้ด้วย..

-------------------


หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๑

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More