Share

หน้าเว็บ

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ดีไซน์+คัลเจอร์

".. หนังสือเล่มนี้มีอะไรที่มากไปกว่าเรื่องราวเกี่ยวกับการออกแบบ หนังสือเล่มนี้ยังเชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่นๆ โดยผ่านเรื่องราวการออกแบบ .."

"ดีไซน์ + คัลเจอร์"
    หนังสือที่หยิบจับครั้งแรก ก็พาให้คิดไปว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการออกแบบ โดยเฉพาะในวงการโฆษณาเท่านั้น
    แต่้เมื่อได้อ่านจนจบ ก็จะพบว่า ในหนังสือเล่มนี้ มีอะไรที่มากไปกว่านั้น
    หนังสือขนาดพอเหมาะ ความหนา 328 หน้า ราคา 300 บาท เล่มนี้ เขียนโดยประชา สุวีรานนท์ กราฟิกดีไซเนอร์ พิมพ์ึครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม 2551 โดยสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน
    ก่อนหน้าจะมาเป็นรูปเล่มเช่นนี้ เคยลงเป็นตอนๆในมติชนสุดสัปดาห์มาตั้งแต่เดือนกันยายน 2549
    เนื้่อหาภายในแบ่งเป็น 5 บทใหญ่ ในแต่ละบท ก็จะมีเรื่องราวเล็กย่อย และในแต่ละเรื่องราว ก็มีศัพท์แสงเกี่ยวกับการออกแบบอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ถึงขั้นทำให้อ่านลำบาก
    ในทางกลับกัน หนังสือเล่มนี้ อ่านสนุก อ่านเพลิน
    อย่างที่ผมบอกไว้ข้างต้น หนังสือเล่มนี้มีอะไรที่มากไปกว่าเรื่องราวเกี่ยวกับการออกแบบ หนังสือเล่มนี้ยังเชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่นๆ โดยผ่านเรื่องราวการออกแบบ
    เช่นในกรณีการรัฐประหารวันที่ 19 กันยายน 2549 ที่มีทั้งรถถังและดอกไม้ปลายกระบอกปืน ซึ่งอธิบายในเชิงรูปสัญลักษณ์ว่า 
"รูปต่างๆถูกสร้างคำอธิบายและใส่บริบทเพิ่มเติมให้อยู่ตลอดเวลา" โดยเปรียบเทียบกับเหตุการณ์อื่นในลักษณะคล้ายกัน แต่คนละความหมาย เช่นในกรณีของรถถังโซเวียต ซึ่งเคยเป็นทั้งสัญลักษณ์ของการปลดปล่อยและปราบปราม
    หรือรูปดอกไม้ปลายปืนในการประท้วงสงครามเวียดนามเป็นรูปที่ปลุกกระแสการ ต่อต้านสงคราม ในขณะที่ดอกไม้ปลายปืนเมื่อ 19 กันยายน 2549 เป็นคนละความหมาย
    หรือเรื่อง "มนุษย์ห้องน้ำกับ 14 ตุลา" โดยเป็นการกล่าวถึงสัญลักษณ์ 14 ตุลา วันประชาธิปไตย ที่เป็นภาพมนุษย์หัวกลม มีตัวเป็นแท่ง หลายคนยืนอยู่หน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งประชาอธิบายในหนังสือเล่มนี้ว่าสะท้อนให้เห็นแนวคิดอะไรได้บ้่าง
    ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากในหนังสือเล่มนี้ ซึ่งอาจจะช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในสังคมที่ชอบลอกเลียนแบบแห่งนี้
    ให้มากขึ้นกว่าเดิม..

--------------------

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More