Share

หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

พูนศุข พนมยงค์


".. ชื่อหนังสือนี้ ส่วนหนึ่งมาจากคำสั่งของท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ภริยาท่านปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ซึ่งเขียนถึงลูกๆ ทุกคน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2541 ว่า เมื่อท่านเสียชีวิต ไม่ขอรับเกียรติยศใดๆ ทั้งสิ้น ..""ไม่ขอรับเกียรติยศใดๆ ทั้งสิ้น ๙๕ ปี ๔ เดือน ๙ วัน พูนศุข พนมยงค์"
    ชื่อหนังสือนี้ ส่วนหนึ่งมาจากคำสั่งของท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ภริยาท่านปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ซึ่งเขียนถึงลูกๆ ทุกคน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2541 ว่า เมื่อท่านเสียชีวิต ไม่ขอรับเกียรติยศใดๆ ทั้งสิ้น

    หนังสือเล่มนี้้พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 เล่มใหญ่ ความหนา 428 หน้า ราคา 300 บาท รายได้จากการจำหน่ายสมทบกองทุนท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์
    ระบุในคำนำถึงที่มาว่า หลังการทำบุญวันคล้ายวันเกิดครบ 95 ปี ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ได้ปรารภกับลูกๆ ว่า ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของท่าน ที่จะมาถึงในปีต่อมา ซึ่งครบ 9 รอบนักษัตร หรือ 96 ปี อันตรงกับวันที่ 2 เดือนอ้่าย (มกราคม) ปีกุน (พ.ศ.2551) นั้น
    ท่านต้องการจะให้นำภาพชีวิตตั้งแต่แรกเกิดมาประมวลเป็นหมวดหมู่ โดยลำดับภาพตามแต่ละรอบนักษัตร 12 ปี ที่ท่านได้ใช้ชีวิตอยู่หลายที่
    ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงได้นำภาพดังกล่าวมาเป็นภาคแรก ซึ่งจะมีตั้งแต่วัยเด็ก ภาพเมื่อแต่งงานไปแล้ว ภาพเมื่อเป็นภริยานักการเมือง เสรีไทย
    ภาพเมื่อครั้งถูกจับกุม ซึ่งก็คือภาพปกหนังสือเล่มนี้ เขียนบรรยายไว้เป็นลายมือโดยท่านผู้หญิงพูนศุขว่า 
    "รูปประวัติศาสตร์ ถ่ายโดย น.ส.พ. เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๕ ขณะที่ตำรวจนำไปศาลอาญาเพื่อขออำนาจฝากขัง อายุ ๔๐ ปี ๑๐ เดือน ๑๙ วัน ข้อหา ขบถภายในและภายนอกราชอาณาจักร"
    ภาพช่วงที่ลี้ภัยการเมืองอยู่ต่างประเทศ และภาพเมื่อครั้งกลับสู่ประเทศไทย
    ในภาคต่อมา เป็นข้อเขียนต่างๆ ของท่านผู้หญิงพูนศุข ซึ่งหลายต่อหลายเรื่องบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์การเมืองไทยด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475
    ช่วงท้ายของหนังสือมีบทสัมภาษณ์ท่านผู้หญิงพูนศุข และจดหมายบางฉบับระหว่างท่านปรีดีกับท่านผู้หญิงพูนศุข
    ถือเป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับท่านผู้หญิงพูนศุขได้ครบถ้วน เหมาะแก่ผู้ที่สนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้ซึ่งสนใจในตัวท่าน และประวัติศาสตร์การเมืองไทย..

--------------------

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๒


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More