Share

หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

รากหญ้า-ชนชั้นกลาง

".. หรือบทความเรื่อง "รัฐประหารและการเลือกตั้ง" ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ประชาธิปไตยแบบไทยหมายถึง การปกครองของชนชั้นนำ โดยชนชั้นนำ และเพื่อชนชั้นนำ การเกิดรัฐประหาร ก็เพราะการแบ่งปันอำนาจไม่ลงตัว .."


"รากหญ้าสร้างบ้าน ชนชั้นกลางสร้างเมือง" หนังสืออีกเล่ม ซึ่งเขียนโดย อ.นิธิ เอียวศรีวงศ์ ศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์

    พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2552 โดยสำนักพิมพ์มติชน ความหนา 192 หน้า ราคา 140 บาท


    เป็นหนังสือที่รวมรวบบทความจากคอลัมน์กระแสทรรศน์ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2549 หรือหลังจากรัฐประหาร 19 กันยายน ไม่ถึงเดือน จนถึงบทความของวันที่ 15 กันยายน 2551 ก่อนครบรอบ 2 ปีรัฐประหารครั้งนั้น ซึ่งก็ได้รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2550 มาใช้ได้สักระยะแล้ว

    ยกเว้นเพียงแต่บทความเรื่อง "วัฒนธรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางไทย" เท่านั้น ที่ตีพิมพ์ในคอลัมน์สุวรรณภูมิ สังคมวัฒนธรรม หนังสือพิมพ์เดียวกัน

    เนื้อหาภายใน เริ่มด้วยการประกาศไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหาร และวิพากษ์วิจารณ์ต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ทั้งในบทความ "มังกุออกลูกเป็นมังกือหรือ" หรือบทความเรื่อง "รัฐประหารและการเลือกตั้ง" ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ประชาธิปไตยแบบไทยหมายถึง การปกครองของชนชั้นนำ โดยชนชั้นนำ และเพื่อชนชั้นนำ การเกิดรัฐประหาร ก็เพราะการแบ่งปันอำนาจไม่ลงตัว

    จากนั้น เป็นบทความที่ทำให้เห็นสภาพของการเมืองไทย ทั้งในเรื่อง "กำนันผู้ใหญ่บ้าน" บทความเกี่ยวกับการซื้อสิทธิขายเสียง ซึ่ง อ.นิธิมองว่าไม่อาจแก้ได้ด้วยการออกกฎหมายมาคุมเข้ม แต่ควรเป็นการกระจายทรัพยากรอย่างเป็นธรรม บทความเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ เรื่องความมั่นคง

    ปิดท้ายด้วยเรื่องเกี่ยวกับการปรับระบบการเมือง อธิบายให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งทำให้ระบบการเมืองต้องปรับตัว พร้อมเสนอสิ่งที่สังคมไทยพอจะทำได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อช่วยให้การปรับระบบการเมืองเป็นไปอย่างราบรื่น

    แม้จะเป็นบทความทางวิชาการ แต่ใครได้ติดตามงานของ อ.นิธิแล้ว ก็จะทราบว่า เป็นงานที่อ่านง่าย "รากหญ้าสร้างบ้าน ชนชั้นกลางสร้างเมือง" เล่มนี้ก็เช่นกัน

    อ่านง่ายและอธิบายให้เห็นสภาพการเมืองไทยในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี..

----------------------

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More